Pełne raportowanie niefinansowe,
od teraz wszystko w jednym narzędziu

Dyrektywa CSRD zobowiąże firmy oraz ich dostawców do raportowania ESG (ang. Environmental, Social, Governance)
od 2024 roku
Duże spółki interesu publicznego, objęte już dyrektywą NFRD i zatrudniające >500 pracowników
od 2025 roku
firmy zatrudniające >250 pracowników i/lub mające 50 mln € obrotów i/lub 25 mln € całkowitych aktywów
od 2026 roku
MŚP oraz inne przedsiębiorstwa notowane na giełdzie i zatrudniające >10 pracowników

“Raportowanie danych niefinansowych stanowi kluczowy element decyzji inwestycyjnych.”

GPW, Warsaw Stock Exchange

Pomagamy firmom w przygotowaniu raportu zrównoważonego rozwoju według Dyrektywy CSRD

Raport niefinansowy w najwyższym standardzie

Analiza podwójnej istotności

Kompleksowa ocena wpływu i znaczenia różnych aspektów zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstwa w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Analiza ta uwzględnia zarówno perspektywę oddziaływań społecznych, środowiskowych i zarządczych, jak i istotność finansową, umożliwiając trafne identyfikowanie kluczowych obszarów, które wymagają szczególnego uwzględnienia w strategii i raportowaniu firmy.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Opracowanie spersonalizowanej strategii zrównoważonego rozwoju. Dokument, pomagając organizacji w wdrożeniu praktyk ESG, zwiększeniu efektywności operacyjnej oraz dostosowaniu się do współczesnych standardów zrównoważonej działalności.

Analiza luk ESG

Identyfikacja, ocena i zrozumienie sytuacji ESG organizacji. Wsparcie w dostosowaniu praktyki do standardów zrównoważonego rozwoju, minimalizując ryzyko oraz podnosząc swoją wiarygodność w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Wskaźniki ESRS

Zbieranie, analiza i raportowanie danych zgodnie z Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS, ESZR). Określanie oddziaływań, szans i ryzyk ESG.

Pełen raport zrównoważonego rozwoju

Profesjonalne przygotowanie raportu niefinansowego zgodnie z wymaganiami i standardami, takimi jak CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) czy inne specyfikacje branżowe. Zapewnia precyzyjne zebranie, analizę danych z zakresu ESG oraz ich przedstawienie w formie zgodnej z obowiązującymi standardami, umożliwiając firmom transparentne i zgodne z normami raportowanie działań zrównoważonych.

Raport_ESG_envirly_image

Jak działamy?

Łączymy doradztwo z rozwiązaniami technologicznymi  prowadzimy projekty od A do Z i dostarczamy nowoczesną technologię  umożliwiając agregację danych całej organizacji 
Wsparcie dla ekspertów z działów ESG

Platforma usprawnia pracę ekspertów zrównoważonego rozwoju, pozwala im dostrzec więcej dzięki zaawansowanej analizie danych oraz pracować efektywniej. Dzięki platformie, dział ESG może skutecznie zarządzać danymi środowiskowymi, automatyzować procesy związane z raportowaniem i monitorowaniem wpływu na otoczenie, a także osiągać założone cele.

Ratunek dla firm
pod presją regulacyjną

W obliczu rosnącej presji regulacyjnej i społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, wiele firm musi dostosować swoją działalność do coraz bardziej rygorystycznych norm i standardów. Wymaga to często dużej ilości zasobów i czasu, co dla wielu przedsiębiorstw stanowi poważne wyzwanie. Rozwiązanie Envirly to odpowedź na te potrzeby.

Ulga dla nowoczesnych przedsiębiorców

Poza firmami objętymi wymogami regulacyjnymi, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na publikowanie raportów ESG, aby pokazać swoje zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju oraz zwiększyć zaufanie inwestorów i klientów. Dzięki narzędziu Envirly możesz to zrobić bez specjalistycznej wiedzy.

Darmowa konsultacja

Nasze realizacje

Organizacje, które budują wartość dzięki zrównoważonemu rozwojowi
Bankowość

PKO Bank Polski

PKO BP i Envirly innowacyjnie wspierają klientów, łącząc finanse z ESG, odpowiadając na wyzwania klimatyczne.

Poznaj historię >
Bankowość

PFR i KAPE

Envirly jako praktyczne narzędzie dla uczestników warsztatów PFR i KAPE z liczenia śladu węglowego organizacji

Poznaj historię >
Technologia

BlueSoft

BlueSoft nawiązał współpracę z Envirly w celu obliczenia ślady węglowego we wszystkich trzech zakresach.

Poznaj historię >

Z Envirly możesz więcej

Kalkulator śladu węglowego eqCO2

Ślad węglowy produktu

Poznaj i optymalizuj ślad węglowy produktów metodą LCA

Ślad produktu
Kalkulator śladu węglowego - redukcja emisji GHG

Ślad węglowy organizacji

kontroluj emisje CO2 organizacji we wszystkich 3 zakresach

Ślad organizacji

Więcej informacji

Solidna dawka wiedzy o regulacjach, konkurencyjności i trendach ESG
ESG jako kluczowy element konkurencyjności firm
Raportowanie ESG

Raportowanie ESG kluczowym elementem konkurencyjności firm

ESG (ang. environmental, social and governance), czyli społeczna, środowiskowa i zarządcza odpowiedzialność...

Przeczytaj artykuł
ESRS – nowy standard raportowania zrównoważonego rozwoju dla firm
Raportowanie ESG

ESRS – nowy standard raportowania zrównoważonego rozwoju

ESRS to pierwszy zestaw europejskich standardów raportowania ESG, który będzie podlegał nowej dyrektywie CSRD.

Przeczytaj artykuł
Fundusze ASI: Obowiązki informacyjne dotyczące Zrównoważonego Rozwoju i rozporządzenia SFDR
Raportowanie ESG

Fundusze ASI: Obowiązki informacyjne dotyczące ESG i SFDR

Alternatywne spółki inwestycyjne (fundusze ASI) będą zobligowane do ujawniania informacji odnośnie ESG.

Przeczytaj artykuł

Więcej informacji

o otoczeniu prawnym, zmniejszaniu emisji, #NetZero
Różnice między Środowiskową Analizą Cyklu Życia Produktu (LCA) a Śladem Węglowym Organizacji: Metodologia i Zastosowanie
Ślad węglowy

Analiza Cyklu Życia Produktu a Ślad Węglowy Organizacji

LCA i Ślad Węglowy Organizacji pozwalają firmom na kompleksowe podejście do zoptymalizowanej działalności

Przeczytaj artykuł
Ślad węglowy a Twoja firma
Ślad węglowy

Ślad węglowy a Twoja firma, czyli baza wiedzy w pigułce

Wszystko o śladzie węglowym - czym jest, jak go zmierzyć, czyli baza wiedzy w pigułce dla przedsiębiorców.

Przeczytaj artykuł
SBTi i ESRS - działaj zanim będzie za późno
Raportowanie ESG

Raportowanie SBTi i ESRS - działaj zanim będzie za późno

ESG (Environmental, Social, Governance) staje się coraz bardziej popularne wśród polskich przedsiębiorstw.

Przeczytaj artykuł