Pełne raportowanie niefinansowe,
od teraz wszystko w jednym narzędziu

Dyrektywa CSRD zobowiąże firmy oraz ich dostawców do raportowania ESG (ang. Environmental, Social, Governance)
od 2024 roku
Duże spółki interesu publicznego, objęte już dyrektywą NFRD i zatrudniające >500 pracowników
od 2025 roku
firmy zatrudniające >250 pracowników i/lub mające 40 mln € obrotów i/lub 20 mln € całkowitych aktywów
od 2026 roku
MŚP oraz inne przedsiębiorstwa notowane na giełdzie i zatrudniające >10 pracowników
Porozmawiajmy

“Raportowanie danych niefinansowych stanowi kluczowy element decyzji inwestycyjnych.”

GPW, Warsaw Stock Exchange

Wszystko, czego potrzebujesz do zrównoważonego rozwoju biznesu

Analiza danych środowiskowych

Wpływ przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, w tym zmian klimatu, zanieczyszczenia powietrza i wody, wykorzystania zasobów naturalnych, gospodarki o obiegu zamkniętym, stanu zasobów wodnych i morskich oraz ochrony bioróżnorodności i ekosystemów

Społeczna odpowiedzialność firmy

Weryfikacja społecznych norm panujących w przedsiębiorstwie, takich jak polityka zatrudnienia, pracownicy w łańcuchu wartości, otoczenie społeczne, relacje z konsumentami oraz wpływ na lokalne społeczności

System ładu korporacyjnego

Analiza praktyk biznesowych, takich jak: struktura zarządzania, systemy kontroli wewnętrznej, polityka etyczna, jakość sprawozdawczości, ale także relacje z akcjonariuszami i inwestorami

Pełne raportowanie ESG

Poza wymogami regulacyjnymi, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na publikowanie raportów ESG, aby pokazać swoje zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju oraz zwiększyć zaufanie inwestorów i klientów

Porozmawiajmy
Wsparcie dla ekspertów z działów ESG

Platforma usprawnia pracę ekspertów zrównoważonego rozwoju, pozwala im dostrzec więcej dzięki zaawansowanej analizie danych oraz pracować efektywniej. Dzięki platformie, dział ESG może skutecznie zarządzać danymi środowiskowymi, automatyzować procesy związane z raportowaniem i monitorowaniem wpływu na otoczenie, a także osiągać założone cele.

Ratunek dla firm
pod presją regulacyjną

W obliczu rosnącej presji regulacyjnej i społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, wiele firm musi dostosować swoją działalność do coraz bardziej rygorystycznych norm i standardów. Wymaga to często dużej ilości zasobów i czasu, co dla wielu przedsiębiorstw stanowi poważne wyzwanie. Rozwiązanie Envirly to odpowedź na te potrzeby.

Ulga dla nowoczesnych przedsiębiorców

Poza firmami objętymi wymogami regulacyjnymi, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na publikowanie raportów ESG, aby pokazać swoje zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju oraz zwiększyć zaufanie inwestorów i klientów. Dzięki narzędziu Envirly możesz to zrobić bez specjalistycznej wiedzy.

Wypróbuj za darmo

Z Envirly możesz więcej

Kalkulator śladu węglowego eqCO2

Ślad węglowy produktu

Poznaj i optymalizuj ślad węglowy produktów metodą LCA

Ślad produktu
Kalkulator śladu węglowego - redukcja emisji GHG

Ślad węglowy organizacji

kontroluj emisje CO2 organizacji we wszystkich 3 zakresach

Ślad organizacji

Więcej informacji

o otoczeniu prawnym, zmniejszaniu emisji, #NetZero
Dlaczego warto monitorować ślad węglowy?
Dlaczego warto monitorować ślad węglowy?
Dlaczego warto monitorować ślad węglowy?