Raportowanie ESG:
Doradztwo i Narzędzia

Raportowanie zrównoważonego rozwoju ESG zgodnie z CSRD i ESRS

Ślad węglowy organizacji w Zakresach 1, 2 i 3 GHG Protocol

Analiza środowiskowego cyklu życia produktu, LCA

Porozmawiajmy

Raportowanie zrównoważonego rozwoju i ESG

Zarządzanie śladem węglowym organizacji
we wszystkich Zakresach 1, 2 i 3

Kalkulacja środowiskowego cyklu życia produktu, LCA

CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE

KORZYSTAMY Z BAZ DANYCH

Defra
AIB

“ Envirly to niezawodny partner w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Ich innowacyjne rozwiązania nie tylko odpowiadają na rygorystyczne wymogi regulacyjne, lecz również skutecznie realizują potrzeby biznesowe”.

Michał Miszułowicz

Dyrektor ds. Współpracy z Sektorem Innowacji
BNP Paribas Bank Polska

“Metodyka liczenia śladu węglowego
zaproponowana przez naszego partnera w projekcie – Envirly – bierze dokładnie pod uwagę wyzwania, z jakimi boryka się nasza branża, i proponuje odpowiednie, dedykowane i elastyczne narzędzia."

Wojciech Wieroński

Członek Zarządu
OTCF S.A.

“Liczenie emisji w 3 zakresach było największym wyzwaniem (choć dużo przyjemniejszym dzięki Envirly), ale niewątpliwie pozwala nam pójść dalej, wyznaczyć cele dekarbonizacyjne i przygotować do raportowania ESG”

Katarzyna Prętnicka

Sustainable Development Manager
Locotrassped

“Envirly konsekwentnie udowadnia swoją wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania emisjami.”

Adam Kowalski, CEO Unicell

“Envirly konsekwentnie udowadnia swoją wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania emisjami.”

Adam Kowalski, CEO Unicell

“Envirly konsekwentnie udowadnia swoją wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania emisjami.”

Adam Kowalski, CEO Unicell

Zgodność z regulacjami ESG i przewaga konkurencyjna

Twój partner w ESG poprzez doradztwo, wiedzę ekspercką i rozwiązanie technologiczne

Raportowanie pod CSRD

Analiza i macierz podwójnej istotności

Wszystkie standardy ESRS w jednym narzędziu

Dialog z interesariuszami, narzędzie do wysyłania formularzy i agregowania danych od interesariuszy

Określanie szans, oddziaływań i ryzyk ESG

Generowanie pełnego raport niefinansowego zgodnie z wytycznymi

Ślad węglowy organizacji

Intuicyjne formularze i zaawansowana agregacja danych

Zarządzanie śladem węglowym organizacji w Zakresach 1, 2, 3 w certyfikowanym narzędziu zgodnym z normą ISO-14064-1 oraz GHG Protocol

Oszczędność czasu dzięki  automatyzacji procesów zbierania i zarządzania danymi

Cele i strategie redukcji śladu węglowego, dekarbonizacja

Ślad środowiskowy produktu, LCA

Dostęp do światowej klasy jakości danych o emisyjności

Analiza wrażliwości: weryfikacja  wpływu czynników na ślad węglowy Twojego produktu i w jaki sposób możesz go zredukować

Gama kategorii wpływu produktu na środowisko

Planowanie redukcji emisji

Case study

Organizacje, które budują wartość dzięki zrównoważonemu rozwojowi
PR i Marketing

NBS Communications

NBS Communications zobowiązało się do zarządzania swoim śladem węglowym i minimalizacji wpływu na środowisko.

Poznaj historię >
Bankowość

Bank BNP Paribas

Współpraca Envirly z Bankiem BNP Paribas: Skuteczne zarządzanie śladem węglowym dla zrównoważonej przyszłości.

Poznaj historię >
Bankowość

PKO Bank Polski

PKO BP i Envirly innowacyjnie wspierają klientów, łącząc finanse z ESG, odpowiadając na wyzwania klimatyczne.

Poznaj historię >

Obowiązki
regulacyjne

2024

od tego roku duże firmy będą musiały raportować dane pozafinansowe, w tym ślad węglowy, a w kolejnych latach także mniejsze biznesy

Komunikacja
z klientami

80%

klientów oczekuje od firm działań nakierowanych na środowisko i zrównoważony rozwój

Konkurencyjność

100%

transparetności w związku z raportowaniem śladu węglowego może zagwarantować utrzymanie kontraktów z dużymi firmami

Środki na
inwestycje

600

miliardów euro z budżetu UE na lata 2021-2027 przeznaczono na walkę ze zmianą klimatu

Zrównoważony rozwój to przewaga konkurencyjna

Chcesz wiedzieć jak uzyskać korzyści finansowe i ekonomiczne dla biznesu?
Porozmawiajmy
Zrównoważony rozwój w jednym narzędziu - image
Zrównoważony rozwój
w jednym narzędziu
 • Centralny punkt danych środowiskowych, społecznych i polityk organizacji
 • Kompleksowe wsparcie, od polityk środowiskowych i pracowniczych przez kalkulacje śladu węglowego, do strategii dekarbonizacji i ESG
Plan działania, który przynosi zwrot inwestycji - image
Plan działań który przynosi zwrot z inwestycji
 • Dopasowany do potrzeb Twojej organizacji
 • Konsultacje ekspertów
 • Możliwość wyliczenia środowiskowego i społecznego wpływu organizacji samodzielnie krok po kroku, bez potrzeby posiadania specjalistycznego know-how
Zgodność regulacyjna GHG, CSRD, ESRS
Zgodność regulacyjna

Metodologia zgodna z wytycznymi obowiązującymi w UE:

 • Dyrekrytwą CSRD i wytycznymi ESRS
 • GHG Protocol (Zakres 1, 2 i 3)
 • ISO 14064
 • ISO 14067

Dlaczego należy działać?

Wymagania stawiane przez rynek premiują firmy, które wdrożyły strategię zrównoważonego rozwoju
Dowiedz się więcej

Dekarbonizacja i plany redukcyjne

Efektywne i sprawdzone strategie redukcji przynoszące zwroty z inwestycji
Kalkulator śladu węglowego - redukcja emsji GHG
Na drodze do #NetZero

Rekomendacje branżowe i specjalistyczne generowane na podstawie zidentyfikowanych “heat pointów” i wytycznych  branżowych

Modelowanie i weryfikacja planów redukcji CO2 oraz prognozowanie skutków ich implementacji

Definiowanie celów redukcyjnych i monitorowanie ich realizacji w czasie

Wsparcie w dołączeniu do inicjatywy Science Based Targets (SBTi)

Porozmawiajmy
Kalkulator śladu węglowego - redukcja emsji GHGKalkulator śladu węglowego - redukcja emsji GHG
Mówią o nas
Logo - Rzeczpospolita pisze o ślad węglowyLogo - money.pl pisze o ślad węglowyLogo - Forbes pisze o ślad węglowyLogo - Onet mówi o ślad węglowyLogo - Lendtech mówi o ślad węglowyLogo - Polskie Radio mówi o ślad węglowyLogo - gramwzielone.pl pisze o ślad węglowyLogo - EkoGuru pisze o ślad węglowy
pap_logowp_tech_logoteoria_biznesu_logobrief_logozielona_gospodarkanewseria_biznes_logomanager_logoinwestycje_pl_logo

Wznieś organizację na wyższy poziom

envirly_dashboard_zarzadzanie_organizacjami_image
Porozmawiajmy
Wyróżnili nas
Logo - Rzeczpospolita - nagroda dla platrorma do liczenia śladu węglowego
Główna Nagroda Orzeł Innowacji w kategorii "Rozwiązanie dla dobra wspólnego"
Logo - ING - nagroda dla platrorma do liczenia śladu węglowego
Finalista Pierwszej Edycji Konkursu "Program Grantowy ING" za rozwiązanie wspierające rewolucję prośrodowiskową
Logo - WSA - platrorma do liczenia śladu węglowego wybrana jako reprezentant Polski w konkursie innowacji
Reprezentant RP w Konkursie Innowacji Roku 2022 w Kategorii "Środowisko i Zielona Energia"
Logo - BRIEF - 50 najbardziej kreatywnych w biznesie - nagroda dla platrorma do liczenia śladu węglowego
Laureat Rankingu
"50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie"

Dla kogo jest platforma Envirly?

Rozwiązanie Envirly przeznaczone jest dla każdego przedsiębiorstwa, które chce rozwijać się w ekologicznie i ekonomicznie optymalny sposób
Envirly_korporacje
Duże firmy

Platforma umożliwia zarządzanie całą strukturą podmiotów zależnych, integracje z bazami danych oraz personalizacje narzędzia dostosowane do branż.

Envirly_dla_firm_w_lancuch_dostaw_image
Firmy w łańcuchu dostaw i eksporterzy

Partnerzy biznesowi coraz częściej oczekują od swoich dostawców raportowania ESG, czyli informacji dotyczących działalności firmy z punktu widzenia społecznego, środowiskowego i zarządzania.

Envirly_dla_spolek_miedzynarodowych_image
Spółki międzynarodowe

Platforma umożliwia zbieranie i analizowanie danych z różnych krajów i regionów oraz tworzenie raportów. Panel administratora pozwala na kontrolowanie działania podmiotów zależnych, również za granicą.

Envirly_dla_malych_i_srednich_firm_image
Grupy kapitałowe

Analityka i agregacja danych z poziomu grupy pomaga zwiększyć przejrzystość działań, dostarczyć informacji inwestorom oraz zarządzać ryzykiem związanym z kwestiami ESG, co przyczynia się do budowania zaufania i atrakcyjności dla rynku kapitałowego.

Envirly_dla_ekporterow_image
Fundusze inwestycyjne

Raportowanie ESG umożliwia inwestorom dokładną ocenę potencjalnych możliwości i ryzyka finansowego związanego ze strategią ESG przedsiębiorstwa. Wspomaga kreowanie konkurencyjnego portfela inwestycyjnego oraz pomaga w spełnieniu regulacji.

Envirly_dla_firm_image
Firmy innowacyjne

Platforma jest przeznaczona dla firm, które chcą podejść do swojej działalności z perspektywy zrównoważonego rozwoju i dążyć do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko

Automatyzacja procesów niefinansowych

Zrównoważony rozwój na autopilocie
Envirly_automatyzacja_procesow_niefinansowych_image
Porozmawiajmy

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Dyrektywa CSRD?

Dyrektywa CSRD zastępuje wcześniejszą Dyrektywę NFRD (Non-Financial Reporting Directive) i jest ona znacznie bardziej kompleksowa zarówno od strony podmiotów które obejmuje jak i zakresu raportowania. CSRD dotyczy większej grupy podmiotów niż tylko największe duże podmioty interesu publicznego (jak to było w przypadku NFRD).  Dyrektywa wprowadza również szerszy zakres tematów oraz bardziej szczegółowe wymagania dotyczące raportowania. Przewiduje się, że nowa Dyrektywa zobowiązuje do raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju prawie 50 tysięcy przedsiębiorstw w całej UE, czyli około 10 razy więcej niż NFRD. 

Kogo dotyczy CSRD?

Obowiązki związane z raportowaniem zrównoważonego rozwoju będą wprowadzane stopniowo w zależności od wielkości i charakteru przedsiębiorstw i grup spółek. 

 • Od 1 stycznia 2024 r. duże spółki zainteresowania publicznego, zatrudniające > 500 pracowników, podlegające dyrektywie NFRD. Termin składania sprawozdań w 2025 r.
 • Od 1 stycznia 2025 r. duże spółki, które obecnie nie podlegają dyrektywie NFRD, zatrudniające > 250 pracowników, i / lub posiadające 40 mln EUR obrotu i/lub 20 mln EUR sumy bilansowej. Termin składania sprawozdań w 2026 r.
 • Od 1 stycznia 2026 r. małe i średnie firmy notowane na giełdzie oraz pozostałe firmy. 

Co trzeba raportować zgodnie z CSRD (ESRS)?

CSRD wskazuje standard raportowania - ESRS. Zgodnie z Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS), przedsiębiorstwa mają obowiązek raportować szereg wskaźników. Istnieje ponad 100 wskaźników, z których nie wszystkie są obowiązkowe. Analiza podwójnej istotności (double materiality) wskazuje, które z nich są kluczowe. Oto główne kategorie standardów:
Standardy Przekrojowe:

 • ESSZR 1 "Wymogi Ogólne": Wskaźniki ogólne i wymagania dotyczące raportowania.
 • ESSZR 2 "Ujawnienia Ogólne": Wskaźniki dotyczące ogólnego ujawniania informacji.

Standardy Środowiskowe:

 • ESSZR E1 "Zmiana klimatu": Wskaźniki związane ze zmianami klimatycznymi, emisją gazów cieplarnianych itp.
 • ESSZR E2 "Zanieczyszczenia": Wskaźniki dotyczące emisji i wpływu na jakość powietrza, wodę i glebę.
 • ESSZR E3 "Woda i Zasoby Morskie": Wskaźniki związane z zużyciem wody i korzystaniem ze zasobów morskich.
 • ESSZR E4 "Bioróżnorodność i Ekosystemy": Wskaźniki dotyczące ochrony bioróżnorodności i ekosystemów.
 • ESSZR E5 "Wykorzystanie Zasobów i Gospodarka Obiegu Zamkniętego": Wskaźniki związane z efektywnym wykorzystaniem zasobów i gospodarką obiegu zamkniętego.

Standardy Społeczne:

 • ESSZR S1 "Kadra Pracownicza": Wskaźniki związane z pracownikami w zakresie zatrudnienia, szkoleń itp.
 • ESSZR S2 "Pracownicy w Łańcuchu Wartości": Wskaźniki dotyczące społecznej odpowiedzialności w łańcuchu dostaw.
 • ESSZR S3 "Społeczności Dotknięte": Wskaźniki oceniające wpływ na lokalne społeczności.
 • ESSZR S4 "Konsumenci i Użytkownicy Końcowi": Wskaźniki związane z bezpieczeństwem produktów, prawami konsumentów itp.

Standard Zarządczy:

 • ESSZR G1 "Postępowanie w Biznesie": Wskaźniki związane z etyką, zgodnością i innymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem.

Czym jest  ślad węglowy organizacji?

Ślad węglowy organizacji to ilość gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla (CO2), które są emitowane bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działań i operacji danej organizacji. Jest to miara wpływu działalności organizacji na zmiany klimatu i środowisko. Obejmuje ona emisje związane z produkcją, transportem, zużyciem energii, zarządzaniem odpadami, a także inne czynniki wpływające na emisję gazów cieplarnianych.

Ślad węglowy organizacji jest często wyrażany w jednostkach miary, takich jak tony dwutlenku węgla ekwiwalentu (CO2e), co umożliwia porównywanie wpływu różnych organizacji na środowisko. Organizacje mogą dokonywać pomiarów śladu węglowego w różnych zakresach, obejmując emisje bezpośrednie (Zakres 1), emisje pochodzące z zakupu energii (Zakres 2) oraz emisje związane z łańcuchem dostaw i użytkowaniem produktów (Zakres 3).

Ślad węglowy organizacji jest istotnym narzędziem w ramach działań zrównoważonego rozwoju, pozwalając organizacjom monitorować, raportować i podejmować działania mające na celu ograniczenie ich wpływu na zmiany klimatu.

Standardem powszechnie stosowanym do raportowania i zarządzania śladem węglowym organizacji jest GHG Protocol. GHG Protocol to zestaw zasad i wytycznych opracowanych przez World Resources Institute (WRI) i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) w celu ustandaryzowania pomiaru i raportowania emisji gazów cieplarnianych. Ten standard jest szeroko uznawany i stosowany na całym świecie jako kluczowe narzędzie dla organizacji dążących do skutecznego monitorowania i redukcji swojego wpływu na zmiany klimatu. Dzięki GHG Protocol organizacje mogą jednoznacznie określić swoje emisje, co umożliwia porównywanie wyników między różnymi przedsiębiorstwami i sektorami.

Czym jest ślad środowiskowy produktu? Czym jest LCA?

Ślad środowiskowy produktu to kompleksowa ocena wpływu danego produktu na środowisko od etapu produkcji do końcowego wykorzystania i utylizacji. Obejmuje on różne aspekty, takie jak zużycie surowców, emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii, zużycie wody, a także inne składniki wpływające na ekosystemy.Takie oceny są istotne dla firm i konsumentów, którzy coraz bardziej zwracają uwagę na zrównoważone i ekologiczne wybory. Ślad środowiskowy produktu pomaga w identyfikowaniu obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

LCA to skrót od Life Cycle Assessment, co w języku polskim oznacza Środowiskową Analizę Cyklu Życia. Jest to metoda oceny wpływu danego produktu, procesu lub usługi na środowisko na wszystkich etapach jego cyklu życia, czyli od pozyskania surowców, poprzez produkcję, dystrybucję, użytkowanie, aż po utylizację.

Analiza Cyklu Życia bierze pod uwagę różnorodne aspekty, takie jak zużycie surowców, emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii, ilość wody, czy generowane odpady. Celem LCA jest dostarczenie kompleksowego spojrzenia na wpływ danego produktu na środowisko, pomagając identyfikować obszary, w których można wprowadzić poprawy w celu zminimalizowania negatywnych efektów.

LCA jest narzędziem szeroko stosowanym w zrównoważonym projektowaniu, produkcji i zarządzaniu produktami. Pomaga firmom, organizacjom i decydentom podejmować bardziej informowane decyzje związane z ochroną środowiska, poprawą efektywności zasobowej i redukcją wpływu na klimat.

Czy Envirly prowadzi projekt wdrożenia ESG?

Envirly specjalizuje się w prowadzeniu projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG, zapewniając kompleksowe wsparcie w różnych obszarach poprzez wsparcie doradcze, koordynację projektów, wdrożenia narzędzi technologicznych. Działamy w zakresie diagnozy i audytu ESG, analizy luk ESG, przeprowadzania analizy podwójnej istotności, raportowania niefinansowego zgodnego z CSRD, obliczania i zarządzania śladem węglowy organizacji GHG Protocol i produktu (LCA, EPD).

Czym jest analiza podwójnej istotności?

Analiza podwójnej istotności w kontekście Dyrektywy CSRD odnosi się do procesu identyfikacji i oceny istotnych zagadnień zrównoważonego rozwoju, które powinny być uwzględnione w raportach zgodnych ze standardami ESRS. Podwójna istotność łączy istotność finansową z istotnością oddziaływania, zakładając równą wagę dla obu perspektyw.

Pierwszym krokiem analizy jest ocena istotności oddziaływania, która obejmuje badanie rzeczywistego i potencjalnego wpływu firmy na społeczeństwo, ludzi i środowisko. Wartością dodaną jest uwzględnienie zarówno aspektów pozytywnych, jak i negatywnych oddziaływań, z zastosowaniem kryteriów dotkliwości, prawdopodobieństwa i zakresu.

Drugim elementem jest istotność finansowa, koncentrująca się na wpływie, jaki zdarzenia z obszarów społecznych, środowiskowych i ludzkich mogą mieć na wyniki finansowe i działalność firmy. Analiza ta obejmuje identyfikację zagrożeń i szans związanych ze zrównoważonym rozwojem, uwzględniając krótko-, średnio- i długoterminowe perspektywy.

Czy mogę przetransferować do aplikacji obecne dane?

Tak. Platforma jest zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić łatwe i szybkie przesyłanie danych z innych systemów, dzięki czemu użytkownicy nie muszą wprowadzać wszystkich informacji od nowa. Jeśli posiadasz już dane związane z emisją CO2, wodą, odpadami czy innymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi, możesz je przesłać do naszej platformy i wykorzystać je do monitorowania i optymalizacji procesów związanych z ESG. Nasza platforma umożliwia importowanie danych z różnych źródeł, takich jak pliki XLSX lub API.  Jeśli potrzebujesz pomocy w transferze danych do naszej platformy, nasi specjaliści są gotowi pomóc i udzielić wsparcia w tym zakresie. Wystarczy skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio przez e-mail.

Czy potrzebuję specjalistycznej wiedzy do korzystania z platformy?

Możesz korzystać z platformy Envirly bez potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu czy zarządzania rynkami finansowymi. Dostępne na platformie wskazówki i analizy zostały przygotowane w sposób zrozumiały dla każdego, co pozwala na szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji biznesowych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, nasi specjaliści są gotowi udzielić pomocy i wsparcia w zakresie korzystania z platformy. Dzięki temu platforma może być wykorzystywana przez każdego, kto chce działać w sposób odpowiedzialny i dbać o naszą planetę.

Więcej informacji

Solidna dawka wiedzy o regulacjach, konkurencyjności i trendach ESG
Ślad Węglowy Organizacji vs Ślad Węglowy Produktu - czym się różnią i dlaczego są ważne w kontekście zrównoważonego rozwoju?
Ślad węglowy

Ślad Węglowy Organizacji vs Ślad Węglowy Produktu

Ślad Węglowy Organizacji i Ślad Węglowy Produktu to dwa wskaźniki pomagające określić wielkość śladu węglowego

Przeczytaj artykuł
Jak przeprowadzić analizę podwójnej istotności pod raportowanie ESG zgodne z Dyrektywą CSRD?
Raportowanie ESG

Analiza Podwójnej Istotności pod raportowanie ESG

Analiza Podwójnej Istotności to zasada znajdująca kluczowe kwestie zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstwa

Przeczytaj artykuł
Ślad węglowy a Twoja firma
Ślad węglowy

Ślad węglowy a Twoja firma, czyli baza wiedzy w pigułce

Wszystko o śladzie węglowym - czym jest, jak go zmierzyć, czyli baza wiedzy w pigułce dla przedsiębiorców.

Przeczytaj artykuł
Dowiedz się więcej

Dołącz do Newslettera

Aby otrzymać najnowsze informacje o regulacjach i ciekawostkach z branży ESG, zapisz się do naszego newslettera, podając poniżej swój adres e-mail

Dziękujemy za zapisanie się do newslettera!
Oops! Coś poszło nie tak

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem biznesu może być proste

Doradztwo i narzędzia do compliance ESG zgodnie z CSRD. W jednej platformie możesz kompleksowo zarządzać wpływem Twojej organizacji na środowisko i społeczeństwo.

Umów się na spotkanie, aby dowiedzieć się więcej wypełniając formularz kontaktowy.

Skontaktuj się z nami

Możesz w każdej chwili zrezygnować z wyrażonej zgody na otrzymywanie wiadomości. Więcej informacji o sposobie rezygnacji, naszych praktykach ochrony prywatności oraz o tym, jak zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania prywatności użytkownika znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Klikając przycisk "Wyślij”, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Envirly danych osobowych podanych w formularzu w celu dostarczenia Ci żądanej treści.

Formularz został wysłany

Dziękujemy za uzupełnienie formularza.
Cieszymy się, że dbasz o środowisko razem z nami.

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.
Zespół Envirly
Oops! Coś poszło nie tak