Partnerstwo Envirly z Bankiem PKO BP: Innowacyjne narzędzie do zarządzania śladem węglowym dla Klientów Banku

PKO Bank Polski

W obliczu narastających wyzwań związanych z zmianami klimatycznymi oraz rosnącego zainteresowania społecznego kwestiami zrównoważonego rozwoju, firmy na całym świecie coraz częściej zwracają uwagę na swoje działania z perspektywy śladu węglowego. W Polsce, PKO Bank Polski wykazuje się innowacyjnym podejściem, wspierając swoich klientów nie tylko w obszarze finansów, ale także w raportowaniu ESG (Environmental, Social, and Governance) oraz monitorowaniu śladu węglowego.

Rok powstania firmy
1919
Raportowany rok
2024
Liczba pracowników
Całkowita emisja w t CO2eq

Zakresy raportowania

Zakres 1 - Emisje bezpośrednie
Zakres 2 - Elektryczność
Zakres 3 - Dojazdy i podróże pracowników
Zakres 3 - Odpady
Zakres 3 - Aktywa dzierżawione
Zakres 3 - Zakupione towary i usługi

Analiza wyników

Spis treści

01. Raportowanie ESG: Nadchodzące regulacje CSRD

02. Kalkulatory śladu węglowego: Narzędzia wspierające przedsiębiorców

03. Envirly: Platforma wspierająca zrównoważony rozwój

04. Korzyści

05. Wyniki

06. Podsumowanie

Raportowanie ESG: Nadchodzące regulacje CSRD

W obliczu narastających wyzwań związanych z zmianami klimatycznymi oraz rosnącego zainteresowania społecznego kwestiami zrównoważonego rozwoju, firmy coraz częściej zwracają uwagę na swoje działania z perspektywy śladu węglowego. W Polsce, PKO Bank Polski wykazuje się innowacyjnym podejściem, wspierając swoich klientów nie tylko w obszarze finansów, ale także w raportowaniu i monitorowaniu śladu węglowego.

Kalkulatory śladu węglowego: Narzędzia wspierające przedsiębiorców

PKO Bank Polski postanowił wesprzeć swoich klientów poprzez udostępnienie innowacyjnych kalkulatorów śladu węglowego. Te narzędzia pomagają przedsiębiorcom w pomiarze i raportowaniu śladu węglowego w zakresach 1, 2 i 3. Dzięki temu, firmy mogą świadomie monitorować wpływ swojej działalności na klimat oraz podejmować konkretne działania na rzecz jego ograniczenia.

Envirly: Platforma wspierająca zrównoważony rozwój

PKO Bank Polski nawiązał partnerstwo z polską firmą technologiczną Envirly. Envirly oferuje innowacyjną platformę do zarządzania zrównoważonym rozwojem, śladem węglowym organizacji i produktów. Dzięki tej platformie, przedsiębiorcy mają możliwość ciągłego śledzenia i analizowania wpływu swojej firmy na środowisko, tworzenia raportów niefinansowych oraz podejmowania działań dekarbonizacyjnych, prowadzących do zielonej transformacji. W efekcie, firmy mogą generować pozytywny ekonomiczny zwrot z inwestycji w zrównoważony rozwój.

Jako Envirly jesteśmy przekonani, że inicjatywa ta przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród przedsiębiorców oraz przyczyni się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości biznesowej. Wspólnie, PKO Bank Polski i Envirly kroczą w kierunku bardziej ekologicznej i społecznie odpowiedzialnej przyszłości, zachęcając inne firmy do podjęcia podobnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Korzyści dla polskich przedsiębiorców z udziału w programie: Zrównoważony Rozwój i Konkurencyjność

Zarządzenie śladem węglowym z narzędziem Envirly to nie tylko krok w kierunku spełniania przyszłych regulacji CSRD, ale także szansa dla firm na uzyskanie licznych korzyści związanych z zrównoważonym rozwojem i konkurencyjnością na rynku.

Zwiększenie Świadomości Ekologicznej:

Dzięki kalkulatorom śladu węglowego firmy zyskują narzędzie do dokładnego pomiaru i zrozumienia wpływu swojej działalności na środowisko.

Raportowanie ESG wspiera budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako organizacji, która aktywnie dba o ochronę klimatu i zrównoważony rozwój.

Optymalizacja Procesów i Zasobów:

Analiza śladu węglowego pozwala firmom zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić efektywne zmiany mające na celu redukcję emisji.

Optymalizacja procesów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju może przynieść oszczędności i zwiększyć efektywność energetyczną.

Zdolność do Podejmowania Celowych Działań:

Kalkulatory śladu węglowego Envirly umożliwiają przedsiębiorcom dokładne monitorowanie postępów w realizacji celów związanych z dekarbonizacją.

Raportowanie ESG i działania dekarbonizacyjne mogą być skutecznym narzędziem do przyciągania inwestorów, których coraz bardziej interesują aspekty zrównoważonego rozwoju.

Zwiększenie Konkurencyjności:

Firmy aktywne w obszarze zrównoważonego rozwoju zyskują przewagę konkurencyjną, zwłaszcza wśród konsumentów coraz bardziej zorientowanych na wartości społeczne i ekologiczne.

Reputacja jako firma odpowiedzialna społecznie może przyciągać nowych klientów oraz współpracowników, budując lojalność wobec marki.

W rezultacie, zaangażowanie w raportowanie ESG i korzystanie z innowacyjnych narzędzi, takich jak kalkulatory śladu węglowego, nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale także staje się istotnym elementem strategii biznesowej, przynosząc korzyści ekonomiczne i konkurencyjne zarówno dla firm, jak i dla społeczeństwa jako całości.


Dołącz do ponad 200 firm, które działają na rzecz klimatu
Umów spotkanie
Daniel Bury
Carbon Management Consultant

Może Cię zainteresować

Usługi prawne

Kancelaria Maruszkin

Kancelaria Maruszkin postanowiła zarządzać swoim śladem węglowym i dążyć do neutralności klimatycznej.

Poznaj historię >
Technologia

BlueSoft

BlueSoft nawiązał współpracę z Envirly w celu obliczenia ślady węglowego we wszystkich trzech zakresach.

Poznaj historię >
Bankowość

PFR i KAPE

Envirly jako praktyczne narzędzie dla uczestników warsztatów PFR i KAPE z liczenia śladu węglowego organizacji

Poznaj historię >

Ślad węglowy organizacji: PKO Bank Polski wspiera klientów w raportowaniu śladu węglowego przy użyciu Envirly