Partnerstwo Envirly z Bankiem PKO BP: Innowacyjne narzędzie do zarządzania śladem węglowym dla Klientów Banku

PKO Bank Polski

W obliczu narastających wyzwań związanych z zmianami klimatycznymi oraz rosnącego zainteresowania społecznego kwestiami zrównoważonego rozwoju, firmy na całym świecie coraz częściej zwracają uwagę na swoje działania z perspektywy śladu węglowego. W Polsce, PKO Bank Polski wykazuje się innowacyjnym podejściem, wspierając swoich klientów nie tylko w obszarze finansów, ale także w raportowaniu ESG (Environmental, Social, and Governance) oraz monitorowaniu śladu węglowego.

Rok powstania firmy
1919
Raportowany rok
2024
Liczba pracowników
Całkowita emisja w t CO2eq

Zakresy raportowania

Zakres 1 - Emisje bezpośrednie
Zakres 2 - Elektryczność
Zakres 3 - Dojazdy i podróże pracowników
Zakres 3 - Odpady
Zakres 3 - Aktywa dzierżawione
Zakres 3 - Zakupione towary i usługi

Analiza wyników

Spis treści

01. Raportowanie ESG: Nadchodzące regulacje CSRD

02. Kalkulatory śladu węglowego: Narzędzia wspierające przedsiębiorców

03. Envirly: Platforma wspierająca zrównoważony rozwój

04. Korzyści

05. Wyniki

06. Podsumowanie

Raportowanie ESG: Nadchodzące regulacje CSRD

W obliczu narastających wyzwań związanych z zmianami klimatycznymi oraz rosnącego zainteresowania społecznego kwestiami zrównoważonego rozwoju, firmy coraz częściej zwracają uwagę na swoje działania z perspektywy śladu węglowego. W Polsce, PKO Bank Polski wykazuje się innowacyjnym podejściem, wspierając swoich klientów nie tylko w obszarze finansów, ale także w raportowaniu i monitorowaniu śladu węglowego.

Kalkulatory śladu węglowego: Narzędzia wspierające przedsiębiorców

PKO Bank Polski postanowił wesprzeć swoich klientów poprzez udostępnienie innowacyjnych kalkulatorów śladu węglowego. Te narzędzia pomagają przedsiębiorcom w pomiarze i raportowaniu śladu węglowego w zakresach 1, 2 i 3. Dzięki temu, firmy mogą świadomie monitorować wpływ swojej działalności na klimat oraz podejmować konkretne działania na rzecz jego ograniczenia.

Envirly: Platforma wspierająca zrównoważony rozwój

PKO Bank Polski nawiązał partnerstwo z polską firmą technologiczną Envirly. Envirly oferuje innowacyjną platformę do zarządzania zrównoważonym rozwojem, śladem węglowym organizacji i produktów. Dzięki tej platformie, przedsiębiorcy mają możliwość ciągłego śledzenia i analizowania wpływu swojej firmy na środowisko, tworzenia raportów niefinansowych oraz podejmowania działań dekarbonizacyjnych, prowadzących do zielonej transformacji. W efekcie, firmy mogą generować pozytywny ekonomiczny zwrot z inwestycji w zrównoważony rozwój.

Jako Envirly jesteśmy przekonani, że inicjatywa ta przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród przedsiębiorców oraz przyczyni się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości biznesowej. Wspólnie, PKO Bank Polski i Envirly kroczą w kierunku bardziej ekologicznej i społecznie odpowiedzialnej przyszłości, zachęcając inne firmy do podjęcia podobnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Korzyści dla polskich przedsiębiorców z udziału w programie: Zrównoważony Rozwój i Konkurencyjność

Zarządzenie śladem węglowym z narzędziem Envirly to nie tylko krok w kierunku spełniania przyszłych regulacji CSRD, ale także szansa dla firm na uzyskanie licznych korzyści związanych z zrównoważonym rozwojem i konkurencyjnością na rynku.

Zwiększenie Świadomości Ekologicznej:

Dzięki kalkulatorom śladu węglowego firmy zyskują narzędzie do dokładnego pomiaru i zrozumienia wpływu swojej działalności na środowisko.

Raportowanie ESG wspiera budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako organizacji, która aktywnie dba o ochronę klimatu i zrównoważony rozwój.

Optymalizacja Procesów i Zasobów:

Analiza śladu węglowego pozwala firmom zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić efektywne zmiany mające na celu redukcję emisji.

Optymalizacja procesów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju może przynieść oszczędności i zwiększyć efektywność energetyczną.

Zdolność do Podejmowania Celowych Działań:

Kalkulatory śladu węglowego Envirly umożliwiają przedsiębiorcom dokładne monitorowanie postępów w realizacji celów związanych z dekarbonizacją.

Raportowanie ESG i działania dekarbonizacyjne mogą być skutecznym narzędziem do przyciągania inwestorów, których coraz bardziej interesują aspekty zrównoważonego rozwoju.

Zwiększenie Konkurencyjności:

Firmy aktywne w obszarze zrównoważonego rozwoju zyskują przewagę konkurencyjną, zwłaszcza wśród konsumentów coraz bardziej zorientowanych na wartości społeczne i ekologiczne.

Reputacja jako firma odpowiedzialna społecznie może przyciągać nowych klientów oraz współpracowników, budując lojalność wobec marki.

W rezultacie, zaangażowanie w raportowanie ESG i korzystanie z innowacyjnych narzędzi, takich jak kalkulatory śladu węglowego, nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale także staje się istotnym elementem strategii biznesowej, przynosząc korzyści ekonomiczne i konkurencyjne zarówno dla firm, jak i dla społeczeństwa jako całości.


Dołącz do ponad 200 firm, które działają na rzecz klimatu
Umów spotkanie
Daniel Bury
Carbon Management Consultant

Może Cię zainteresować

Bankowość

PKO Bank Polski

PKO BP i Envirly innowacyjnie wspierają klientów, łącząc finanse z ESG, odpowiadając na wyzwania klimatyczne.

Poznaj historię >
Usługi prawne

Kancelaria Maruszkin

Kancelaria Maruszkin postanowiła zarządzać swoim śladem węglowym i dążyć do neutralności klimatycznej.

Poznaj historię >
Technologia

BlueSoft

BlueSoft nawiązał współpracę z Envirly w celu obliczenia ślady węglowego we wszystkich trzech zakresach.

Poznaj historię >

Ślad węglowy organizacji: PKO Bank Polski wspiera klientów w raportowaniu śladu węglowego przy użyciu Envirly