Współpraca z firmą NBS Communications

NBS Communications

NBS Communications jest jedną z najbardziej doświadczonych agencji PR w Polsce. Od ponad 30 lat wspiera klientów w zarządzaniu wizerunkiem oraz skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. NBS Communications, jako prawdopodobnie pierwsza agencja PR w Polsce, aktywnie monitoruje i oblicza całkowitą emisję gazów cieplarnianych wynikającą z prowadzonej działalności. Firma zobowiązała się do zarządzania swoim śladem węglowym, minimalizacji wpływu na środowisko naturalne oraz zachęcania swoich klientów do podejmowania podobnych działań. NBS Communications planuje także redukcję emisji w przyszłych latach.

Rok powstania firmy
2002
Raportowany rok
2022
Liczba pracowników
250+
Całkowita emisja w t CO2eq
204,4

Zakresy raportowania

Zakres 1 - Emisje bezpośrednie
Zakres 2 - Elektryczność
Zakres 3 - Dojazdy i podróże pracowników
Zakres 3 - Aktywa dzierżawione
Zakres 3 - Zakupione towary i usługi

Analiza wyników

Spis treści

01. Wyzwanie

02. Rozwiązanie

03. Efekty

04. Podsumowanie

Wyzwanie

NBS Communications od dawna przykłada dużą wagę do tematu zmian klimatycznych. Agencja angażuje się w proekologiczne inicjatywy oraz wspiera projekty klientów, które ograniczają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Firma regularnie pracuje dla klientów z sektora zielonych produktów finansowych, projektów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz elektromobilności. Przedsiębiorstwo wspiera również klientów w przygotowaniach do raportowania śladu węglowego w ramach sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

 

Rozwiązanie

NBS Communications podejmuje konkretne działania, aby świadomie zarządzać swoim śladem węglowym. Firma monitoruje go na bieżąco i wykorzystuje certyfikowane narzędzie Envirly, zgodne z międzynarodowymi standardami i normami takimi jak GHG Protocol i ISO 14064-1.Całkowita emisja gazów cieplarnianych firmy w 2022 roku, obejmująca emisje bezpośrednie i pośrednie w łańcuchu dostaw, wyniosła 204,4 t eqCO2. NBSCommunications postanowiło skupić się na redukcji swojego wpływu na środowisko w obszarze transportu. Obecnie pracownicy NBS wybierają niskoemisyjne środki transportu dojazdu do biura, z czego 2/3 z tych przejazdów w 2022 roku zostało zrealizowanych przy użyciu komunikacji miejskiej.

  

Efekty

Współpraca z platformą Envirly umożliwiła NBSCommunications osiągnięcie kilku istotnych efektów:

- Agencja stała się liderem w monitorowaniu i obliczaniu śladu węglowego w branży PR w Polsce. NBS Communications dąży do minimalizacji swojego wpływu na środowisko naturalne i podejmuje odpowiednie działania.

- Firma pomaga klientom w przygotowaniach do raportowania śladu węglowego, zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy CSRD.

- NBS Communications aktywnie angażuje się w proekologiczne inicjatywy i wspiera projekty z zakresu zielonych finansów, OZEi elektromobilności.

- Agencja planuje redukcję emisji w przyszłych latach, zarówno w zakresie emisji bezpośrednich, jak i pośrednich.

Podsumowanie

Dzięki współpracy z Envirly i wykorzystaniu narzędzi do monitorowania i obliczania śladu węglowego, NBS Communications staje się odpowiedzialnym partnerem biznesowym i dostawcą usług PR. Firma jest świadoma swojego wpływu na środowisko i wdraża strategię dekarbonizacji. NBSCommunications odpowiada na standardy prawne, zmiany legislacyjne i dąży do zielonej transformacji globalnej gospodarki. Agencja jest spójna z ofertą badań związanych z obszarem zrównoważonego rozwoju, co cenią klienci poszukujący firm odpowiedzialnych i zorientowanych na CSR. NBS Communications liczy na dalsze innowacje i współpracę z kolejnymi partnerami, aby razem budować zrównoważony biznes i życie.

Dołącz do ponad 200 firm, które działają na rzecz klimatu
Umów spotkanie
Daniel Bury
Carbon Management Consultant

Może Cię zainteresować

Usługi prawne

Kancelaria Maruszkin

Kancelaria Maruszkin postanowiła zarządzać swoim śladem węglowym i dążyć do neutralności klimatycznej.

Poznaj historię >
Bankowość

Bank BNP Paribas

Współpraca Envirly z Bankiem BNP Paribas: Skuteczne zarządzanie śladem węglowym dla zrównoważonej przyszłości.

Poznaj historię >
Bankowość

PKO Bank Polski

PKO BP i Envirly innowacyjnie wspierają klientów, łącząc finanse z ESG, odpowiadając na wyzwania klimatyczne.

Poznaj historię >

Współpraca z platformą Envirly umożliwiła NBSCommunications osiągnięcie kilku istotnych efektów. Agencja stała się liderem w monitorowaniu i obliczaniu śladu węglowego w branży PR w Polsce. NBS Communications dąży do minimalizacji swojego wpływu na środowisko naturalne i podejmuje odpowiednie działania. Firma pomaga klientom w przygotowaniach do raportowania śladu węglowego, zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy CSRD. NBS Communications aktywnie angażuje się w proekologiczne inicjatywy i wspiera projekty z zakresu zielonych finansów, OZEi elektromobilności. Agencja planuje redukcję emisji w przyszłych latach, zarówno w zakresie emisji bezpośrednich, jak i pośrednich.