Współpraca z firmą NBS Communications

NBS Communications

NBS Communications jest jedną z najbardziej doświadczonych agencji PR w Polsce. Od ponad 30 lat wspiera klientów w zarządzaniu wizerunkiem oraz skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. NBS Communications, jako prawdopodobnie pierwsza agencja PR w Polsce, aktywnie monitoruje i oblicza całkowitą emisję gazów cieplarnianych wynikającą z prowadzonej działalności. Firma zobowiązała się do zarządzania swoim śladem węglowym, minimalizacji wpływu na środowisko naturalne oraz zachęcania swoich klientów do podejmowania podobnych działań. NBS Communications planuje także redukcję emisji w przyszłych latach.

Rok powstania firmy
2002
Raportowany rok
2022
Liczba pracowników
250+
Całkowita emisja w t CO2eq
204,4

Zakresy raportowania

Zakres 1 - Emisje bezpośrednie
Zakres 2 - Elektryczność
Zakres 3 - Dojazdy i podróże pracowników
Zakres 3 - Aktywa dzierżawione
Zakres 3 - Zakupione towary i usługi

Analiza wyników

Spis treści

01. Wyzwanie

02. Rozwiązanie

03. Efekty

04. Podsumowanie

Wyzwanie

NBS Communications od dawna przykłada dużą wagę do tematu zmian klimatycznych. Agencja angażuje się w proekologiczne inicjatywy oraz wspiera projekty klientów, które ograniczają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Firma regularnie pracuje dla klientów z sektora zielonych produktów finansowych, projektów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz elektromobilności. Przedsiębiorstwo wspiera również klientów w przygotowaniach do raportowania śladu węglowego w ramach sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

 

Rozwiązanie

NBS Communications podejmuje konkretne działania, aby świadomie zarządzać swoim śladem węglowym. Firma monitoruje go na bieżąco i wykorzystuje certyfikowane narzędzie Envirly, zgodne z międzynarodowymi standardami i normami takimi jak GHG Protocol i ISO 14064-1.Całkowita emisja gazów cieplarnianych firmy w 2022 roku, obejmująca emisje bezpośrednie i pośrednie w łańcuchu dostaw, wyniosła 204,4 t eqCO2. NBSCommunications postanowiło skupić się na redukcji swojego wpływu na środowisko w obszarze transportu. Obecnie pracownicy NBS wybierają niskoemisyjne środki transportu dojazdu do biura, z czego 2/3 z tych przejazdów w 2022 roku zostało zrealizowanych przy użyciu komunikacji miejskiej.

  

Efekty

Współpraca z platformą Envirly umożliwiła NBSCommunications osiągnięcie kilku istotnych efektów:

- Agencja stała się liderem w monitorowaniu i obliczaniu śladu węglowego w branży PR w Polsce. NBS Communications dąży do minimalizacji swojego wpływu na środowisko naturalne i podejmuje odpowiednie działania.

- Firma pomaga klientom w przygotowaniach do raportowania śladu węglowego, zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy CSRD.

- NBS Communications aktywnie angażuje się w proekologiczne inicjatywy i wspiera projekty z zakresu zielonych finansów, OZEi elektromobilności.

- Agencja planuje redukcję emisji w przyszłych latach, zarówno w zakresie emisji bezpośrednich, jak i pośrednich.

Podsumowanie

Dzięki współpracy z Envirly i wykorzystaniu narzędzi do monitorowania i obliczania śladu węglowego, NBS Communications staje się odpowiedzialnym partnerem biznesowym i dostawcą usług PR. Firma jest świadoma swojego wpływu na środowisko i wdraża strategię dekarbonizacji. NBSCommunications odpowiada na standardy prawne, zmiany legislacyjne i dąży do zielonej transformacji globalnej gospodarki. Agencja jest spójna z ofertą badań związanych z obszarem zrównoważonego rozwoju, co cenią klienci poszukujący firm odpowiedzialnych i zorientowanych na CSR. NBS Communications liczy na dalsze innowacje i współpracę z kolejnymi partnerami, aby razem budować zrównoważony biznes i życie.

Dołącz do ponad 200 firm, które działają na rzecz klimatu
Umów spotkanie
Daniel Bury
Carbon Management Consultant

Może Cię zainteresować

Badania rynku

Zymetria

Cele redukcyjne Zymetrii uwzględniały strategię dekarbonizacji i dostosowywały się do standardów SBT.

Poznaj historię >
Bankowość

PFR i KAPE

Envirly jako praktyczne narzędzie dla uczestników warsztatów PFR i KAPE z liczenia śladu węglowego organizacji

Poznaj historię >
PR i Marketing

NBS Communications

NBS Communications zobowiązało się do zarządzania swoim śladem węglowym i minimalizacji wpływu na środowisko.

Poznaj historię >

Współpraca z platformą Envirly umożliwiła NBSCommunications osiągnięcie kilku istotnych efektów. Agencja stała się liderem w monitorowaniu i obliczaniu śladu węglowego w branży PR w Polsce. NBS Communications dąży do minimalizacji swojego wpływu na środowisko naturalne i podejmuje odpowiednie działania. Firma pomaga klientom w przygotowaniach do raportowania śladu węglowego, zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy CSRD. NBS Communications aktywnie angażuje się w proekologiczne inicjatywy i wspiera projekty z zakresu zielonych finansów, OZEi elektromobilności. Agencja planuje redukcję emisji w przyszłych latach, zarówno w zakresie emisji bezpośrednich, jak i pośrednich.