Quantifier sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Automatyzacja procesu obliczania śladu węglowego produktu (product carbon footprint - PCF) z wykorzystaniem metod matematycznych i symulacji Monte Carlo" (skrócony tytuł "Quantifier")

Celem projektu jest opracowanie innowacji na skalę krajową automatyzującą proces obliczania śladu węglowego produktu. 

Wartość projektu: 1.050.000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 840.000 PLN

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - logotypy

Quantifier sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Program EIC Accelerator - przygotowanie wniosku o eurogrant wraz ze studium wykonalności dla platformy analitycznej Quantifier wspierającej proces decyzyjny inwestorów”

Celem projektu jest opracowanie wniosku wraz ze studium wykonalności do programu organizowanego przez Komisję Europejską – Horyzont Europa, Innowacyjna Europa, EIC Accelerator.

Wartość projektu: 280 060,00 zł PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 280 060,00 PLN

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - logotypy

Quantifier sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Quantifier – rozwój i wdrożenie innowacyjnej platformy analitycznej wspierającej proces decyzyjny inwestorów”

Celem projektu jest rozwinięcie i wdrożenie innowacyjnej platformy usługowej stanowiącej narzędzie dla inwestorów indywidualnych, przedsiębiorstw z sektora finansowego i klientów instytucjonalnych do przetwarzania dużych ilości danych w celu przeprowadzenia analizy finansowej, przy użyciu sztucznej inteligencji.

Wartość projektu: 1 225 500,85 zł PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 995 481,47 PLN