Bądź gotowy na pytania kontrahentów i klientów
- poznaj ślad środowiskowy swoich produktów

Metoda LCA (ang. Life Cycle Assessment) pozwala na oszacowanie wpływu wielu czynników na otoczenie,
związanych z produkcją, dystrybucją, użytkowaniem i obróbką końcową produktu
PorozmawiajmyPlatforma_Envirly_image_1

Badanie śladu węglowego produktu metodą LCA obejmuje 4 etapy

Określ granice systemu

W tym etapie określa się zakres badanego systemu, tj. granice, w których będą uwzględnione m.in. emisje gazów cieplarnianych

Analizuj cykl życia

Na tym etapie określa się ilość śladu środowiskowego w każdym etapie procesu produkcyjnego oraz w trakcie transportu, magazynowania i użytkowania produktu

Oceń wpływ na środowisko

W tym etapie określa się wpływ badanych czynników na środowisko, np. na zmiany klimatu, degradację gleby czy zużycie wody

Interpretuj wyniki i wygeneruj raport EPD

Analiza cyklu życia pozwala na określenie, które etapy procesu produkcyjnego generują najwięcej emisji i jakie działania można podjąć, aby zmniejszyć ślad środowiskowy produktu. W każdej chwili masz możliwość wygenerowania środowiskowego dokumentu produktu (ang. Environmental Product Declarations, EPDs)

Porozmawiajmy
Platforma_Envirly_image_2

Pokaż zrównoważony rozwój swojego produktu

Zwiększ konkurencyjność swojego produktu w oczach klientów i kontrahentów,
pokaż swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój
60% konsumentów

gotowych jest zapłacić więcej za produkty i usługi ekologiczne, a 80% klientów oczekuje od firm działań nakierowanych na środowisko i zrównoważony rozwój

Kontrahenci

oczekują od dostawców informacji o śladzie węglowym ich produktów, ponieważ wpływa on na wielkość emisji pośrednich tych firm

Darmowa konsultacja
Dołącz do firm, które zrobiły krok w kierunku zrównoważonego rozwoju z Envirly

Z Envirly możesz więcej

Kalkulator śladu węglowego eqCO2

Raportowanie ESG

Wykorzystaj potencjał swojej firmy i dołącz z nami do SBTi

Raportowanie ESG
Kalkulator śladu węglowego - redukcja emisji GHG

Ślad węglowy organizacji

Kontroluj emisje CO2 organizacji we wszystkich 3 zakresach

Ślad organizacji

Więcej informacji

o otoczeniu prawnym, zmniejszaniu emisji, #NetZero
Fundusze ASI: Obowiązki informacyjne dotyczące Zrównoważonego Rozwoju i rozporządzenia SFDR
Raportowanie ESG
Fundusze ASI: Obowiązki informacyjne dotyczące ESG i SFDR

Alternatywne spółki inwestycyjne (fundusze ASI) będą zobligowane do ujawniania informacji odnośnie ESG.

Przeczytaj artykuł
Ślad węglowy a Twoja firma
Ślad węglowy
Ślad węglowy a Twoja firma, czyli baza wiedzy w pigułce

Wszystko o śladzie węglowym - czym jest, jak go zmierzyć, czyli baza wiedzy w pigułce dla przedsiębiorców.

Przeczytaj artykuł
SBTi i ESRS - działaj zanim będzie za późno
Raportowanie ESG
Raportowanie SBTi i ESRS - działaj zanim będzie za późno

ESG (Environmental, Social, Governance) staje się coraz bardziej popularne wśród polskich przedsiębiorstw.

Przeczytaj artykuł