Bądź gotowy na pytania kontrahentów i klientów
- poznaj ślad środowiskowy swoich produktów

Metoda LCA (ang. Life Cycle Assessment) pozwala na oszacowanie wpływu wielu czynników na otoczenie,
związanych z produkcją, dystrybucją, użytkowaniem i obróbką końcową produktu
Platforma_Envirly_image_1

Badanie śladu środowiskowego produktu metodą LCA obejmuje 4 etapy

Określ granice systemu

W tym etapie określa się zakres badanego systemu, tj. granice, w których będą uwzględnione m.in. emisje gazów cieplarnianych

Analizuj cykl życia

Na tym etapie określa się ilość śladu środowiskowego w każdym etapie procesu produkcyjnego oraz w trakcie transportu, magazynowania i użytkowania produktu

Oceń wpływ na środowisko

W tym etapie określa się wpływ badanych czynników na środowisko, np. na zmiany klimatu, degradację gleby czy zużycie wody

Interpretuj wyniki i wygeneruj raport EPD

Analiza cyklu życia pozwala na określenie, które etapy procesu produkcyjnego generują najwięcej emisji i jakie działania można podjąć, aby zmniejszyć ślad środowiskowy produktu. W każdej chwili masz możliwość wygenerowania środowiskowego dokumentu produktu (ang. Environmental Product Declarations, EPDs)

Platforma_Envirly_image_2

Pokaż zrównoważony rozwój swojego produktu

Zwiększ konkurencyjność swojego produktu w oczach klientów i kontrahentów,
pokaż swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój
60% konsumentów

gotowych jest zapłacić więcej za produkty i usługi ekologiczne, a 80% klientów oczekuje od firm działań nakierowanych na środowisko i zrównoważony rozwój

Kontrahenci

oczekują od dostawców informacji o śladzie węglowym ich produktów, ponieważ wpływa on na wielkość emisji pośrednich tych firm

Darmowa konsultacja

Więcej informacji

Solidna dawka wiedzy o regulacjach, konkurencyjności i trendach ESG
Różnice między Środowiskową Analizą Cyklu Życia Produktu (LCA) a Śladem Węglowym Organizacji: Metodologia i Zastosowanie
Ślad węglowy

Analiza Cyklu Życia Produktu a Ślad Węglowy Organizacji

LCA i Ślad Węglowy Organizacji pozwalają firmom na kompleksowe podejście do zoptymalizowanej działalności

Przeczytaj artykuł
Ślad węglowy a Twoja firma
Ślad węglowy

Ślad węglowy a Twoja firma, czyli baza wiedzy w pigułce

Wszystko o śladzie węglowym - czym jest, jak go zmierzyć, czyli baza wiedzy w pigułce dla przedsiębiorców.

Przeczytaj artykuł
SBTi i ESRS - działaj zanim będzie za późno
Raportowanie ESG

Raportowanie SBTi i ESRS - działaj zanim będzie za późno

ESG (Environmental, Social, Governance) staje się coraz bardziej popularne wśród polskich przedsiębiorstw.

Przeczytaj artykuł

Nasze realizacje

Organizacje, które budują wartość dzięki zrównoważonemu rozwojowi
Technologia

BlueSoft

BlueSoft nawiązał współpracę z Envirly w celu obliczenia ślady węglowego we wszystkich trzech zakresach.

Poznaj historię >
Usługi prawne

Kancelaria Maruszkin

Kancelaria Maruszkin postanowiła zarządzać swoim śladem węglowym i dążyć do neutralności klimatycznej.

Poznaj historię >
Bankowość

PFR i KAPE

Envirly jako praktyczne narzędzie dla uczestników warsztatów PFR i KAPE z liczenia śladu węglowego organizacji

Poznaj historię >

Z Envirly możesz więcej

Kalkulator śladu węglowego eqCO2

Raportowanie ESG

Wykorzystaj potencjał swojej firmy i dołącz z nami do SBTi

Raportowanie ESG
Kalkulator śladu węglowego - redukcja emisji GHG

Ślad węglowy organizacji

Kontroluj emisje CO2 organizacji we wszystkich 3 zakresach

Ślad organizacji

Więcej informacji

o otoczeniu prawnym, zmniejszaniu emisji, #NetZero
Różnice między Środowiskową Analizą Cyklu Życia Produktu (LCA) a Śladem Węglowym Organizacji: Metodologia i Zastosowanie
Ślad węglowy
Analiza Cyklu Życia Produktu a Ślad Węglowy Organizacji

LCA i Ślad Węglowy Organizacji pozwalają firmom na kompleksowe podejście do zoptymalizowanej działalności

Przeczytaj artykuł
Ślad węglowy a Twoja firma
Ślad węglowy
Ślad węglowy a Twoja firma, czyli baza wiedzy w pigułce

Wszystko o śladzie węglowym - czym jest, jak go zmierzyć, czyli baza wiedzy w pigułce dla przedsiębiorców.

Przeczytaj artykuł
SBTi i ESRS - działaj zanim będzie za późno
Raportowanie ESG
Raportowanie SBTi i ESRS - działaj zanim będzie za późno

ESG (Environmental, Social, Governance) staje się coraz bardziej popularne wśród polskich przedsiębiorstw.

Przeczytaj artykuł