Różnice między Środowiskową Analizą Cyklu Życia Produktu (LCA) a Śladem Węglowym Organizacji: Metodologia i Zastosowanie

W erze rosnącej świadomości ekologicznej, przedsiębiorstwa starają się coraz bardziej zrozumieć i minimalizować swój negatywny wpływ na środowisko. Dwa kluczowe narzędzia wykorzystywane w tym celu to m.in Analiza Cyklu Życia Produktu (LCA - Life Cycle Assessment) oraz Ślad Węglowy Organizacji. Pomimo pewnych podobieństw, istnieją zauważalne różnice zarówno w metodologii, jak i zastosowaniu tych dwóch podejść.

Spis treści

01. Analiza Cyklu Życia Produktu (LCA)

02. Ślad Węglowy Organizacji

03. Zastosowanie w praktyce

04. Czy policzenie LCA wszystkich produktów w firmie nie daje wyniku śladu węglowego organizacji?

05. Podsumowanie

Analiza Cyklu Życia Produktu (LCA)

Analiza Cyklu Życia Produktu to kompleksowe narzędzie, które stanowi fundament zrównoważonego projektowania, umożliwiając holistyczną ocenę wpływu produktu na środowisko naturalne na każdym etapie jego cyklu życia. Począwszy od momentu pozyskania surowców, poprzez produkcję, dystrybucję, użytkowanie, aż do ostatecznej utylizacji danych wyrobów, LCA przeprowadza dogłębną analizę różnych kategorii potencjalnych wpływów, takich jak emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii czy zanieczyszczenia wodne. W kontekście zarządzania środowiskowego, ocena cyklu życia wyrobu umożliwia zidentyfikowanie obszarów, gdzie wprowadzenie ulepszeń może znacząco zminimalizować ogólny ślad środowiskowy produktu, wspierając tym samym dążenia do zrównoważonej przyszłości i ochrony środowiska naturalnego.

Ślad Węglowy Organizacji

Ślad Węglowy Organizacji koncentruje się głównie na emisjach gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla, generowanych przez firmę na przestrzeni całego okresu jej działalności. To narzędzie ma bardziej ogólny charakter i pomaga przedsiębiorstwom monitorować i kontrolować dane dotyczące emisji związanej z produkcją energii, transportem, zużyciem paliw itp. Ślad węglowy organizacji jest więc bardziej ukierunkowany na śledzenie i ocenę postępów firmy w redukcji ogólnych emisji gazów cieplarnianych.

Zastosowanie w Praktyce

W praktyce firmy często korzystają jednocześnie z obu narzędzi. Na podstawie wyników analizy LCA można stwierdzić, jak poszczególne produkty wpływają na środowisko w całym cyklu jego życia, co umożliwia identyfikację obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia. Z drugiej strony, Ślad Węglowy Organizacji jest wskaźnikiem, który pozwala firmom monitorować ogólne emisje gazów cieplarnianych związane z ich całokształtną działalnością, umożliwiając podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących produktów i usług w celu zmniejszenia wpływu środowiskowego.

Wdrażanie obu tych metod pozwala na holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju. Firmy, które skupiają się zarówno na minimalizacji wpływu poszczególnych produktów, jak i na ogólnych emisjach związanych z ich funkcjonowaniem, są w stanie bardziej efektywnie kierować swoimi wysiłkami w kierunku zrównoważonego zarządzania środowiskowego.

Czy policzenie LCA wszystkich produktów w firmie nie daje wyniku śladu węglowego organizacji?

Analiza Cyklu Życia Produktu (LCA) ocenia wpływ produktów na środowisko w całym okresie ich cyklu życia.

Ślad węglowy organizacji obejmuje ogólną ilość emisji gazów cieplarnianych, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z całokształtem działalności firmy. Obejmuje to emisje z produkcji energii, zużycie paliw w transporcie, procesy produkcyjne, recykling i inne czynniki.

Podczas gdy ocena cyklu życia produktu skupia się na poszczególnych produktach, ślad węglowy organizacji bierze pod uwagę szerszy kontekst działalności firmy. Dlatego sumowanie wyników LCA dla wszystkich produktów w firmie może nie uwzględniać wszystkich sektorów wpływu organizacji na środowisko, takich jak zarządzanie budynkami, flota samochodowa, czy też inne czynniki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Aby dokładnie określić ślad węglowy organizacji, konieczne jest przeprowadzenie oceny ogólnych emisji gazów cieplarnianych z całej działalności firmy, uwzględniając różne obszary wpływu. W praktyce firmy często stosują kombinację analizy cyklu życia danego produktu dla poszczególnych produktów i oceny ogólnego śladu węglowego organizacji, aby uzyskać kompleksowy obraz oddziaływania na środowisko swojej działalności.

Podsumowanie

Podsumowując, choć Analiza Cyklu Życia Produktu i Ślad Węglowy Organizacji mają różne podejścia i zakresy, ich synergia pozwala firmom na kompleksowe podejście do zoptymalizowanej działalności, co staje się coraz istotniejsze w dzisiejszym globalnym kontekście ekologicznym.

Zobacz więcej

Chętnie opowiemy więcej o zastosowaniu LCA w praktyce

Może Cię zainteresować

SBTi i ESRS - działaj zanim będzie za późno
Raportowanie ESG
Raportowanie SBTi i ESRS - działaj zanim będzie za późno

ESG (Environmental, Social, Governance) staje się coraz bardziej popularne wśród polskich przedsiębiorstw.

Przeczytaj artykuł
Jak przeprowadzić analizę podwójnej istotności pod raportowanie ESG zgodne z Dyrektywą CSRD?
Raportowanie ESG
Analiza Podwójnej Istotności pod raportowanie ESG

Analiza Podwójnej Istotności to zasada znajdująca kluczowe kwestie zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstwa

Przeczytaj artykuł
Różnice między Środowiskową Analizą Cyklu Życia Produktu (LCA) a Śladem Węglowym Organizacji: Metodologia i Zastosowanie
Ślad węglowy
Analiza Cyklu Życia Produktu a Ślad Węglowy Organizacji

LCA i Ślad Węglowy Organizacji pozwalają firmom na kompleksowe podejście do zoptymalizowanej działalności

Przeczytaj artykuł