SBTi i ESRS - działaj zanim będzie za późno

Raportowanie niefinansowe to ważny krok w działaniach firm na rzecz ochrony klimatu. ESG (Environmental, Social, Governance) staje się coraz bardziej popularne wśród polskich przedsiębiorstw. ESG to skrót od trzech podstawowych obszarów, które odpowiadają za jakość działalności firmy: środowiska, społeczeństwa i zarządzania. Raportowanie pozwala na lepsze zrozumienie potencjalnych zagrożeń i szans dla działalności firmy. Pomaga również w identyfikacji obszarów, w których przedsiębiorstwo może poprawić swoje działania na rzecz środowiska i społeczeństwa. Aby ułatwić to zadanie przedsiębiorcom, powstały zestawy zasad i wytycznych oraz programy wsparcia które pozwalają na rzetelne i jednolite raportowanie działań przedsiębiorstw w zakresie ESG: SBTi oraz ESRS.

Spis treści

01. SBTi (Science Based Targets initiative)

02. ESRS (European Sustainability Reporting Standards)

03. Jak SBTi i ESRS wpływają na funkcjonowanie firm?

SBTi (Science Based Targets initiative)

SBTi jest partnerstwem między CDP, Zrzeszeniem Narodów Zjednoczonych Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wildlife Fund (WWF), którego celem jest pomoc firmom w ustanawianiu celów na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych opartych na nauce. Inicjatywa ta pozwala firmom na dostosowanie swoich celów do celów klimatycznych ONZ, takich jak cele zawarte w porozumieniu paryskim.
SBTi oferuje pomoc w formie narzędzi i wytycznych do określania celów klimatycznych, a także wsparcie w ich realizacji. Firmy, które przystąpią do inicjatywy, mogą liczyć na doradztwo ekspertów i możliwość uzyskania certyfikacji swoich celów klimatycznych. Do tej pory ponad 4000 firm na całym świecie przystąpiło do SBTi i zobowiązało się do redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z wytycznymi naukowymi.

ESRS (European Sustainability Reporting Standards)

ESRS to standard raportowania zrównoważonego rozwoju stosowany przez firmy w Europie. Standard ten skupia się na raportowaniu działań przedsiębiorstw w zakresie środowiska, społeczeństwa i corporate governance. Umożliwia to inwestorom i konsumentom śledzenie postępów przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Wiele firm w Europie już stosuje ESRS, aby zwiększyć swoją transparentność i odpowiedzialność związaną z działaniami zrównoważonego rozwoju.

Jak SBTi i ESRS wpływają na funkcjonowanie firm?

Warto podkreślić, że SBTi i ESRS to nie tylko kwestie dotyczące dużych przedsiębiorstw. MŚP również mogą i powinny brać udział w tych inicjatywach. Dzięki temu będą mogły przyczyniać się do ochrony klimatu i działać odpowiedzialnie wobec środowiska, a także pozytywnie wpływać na swój wizerunek i relacje z klientami oraz inwestorami.

Najważniejsza dla małych dostawców jest jednak relacja z dużymi przedsiębiorstwami, które obecnie intensywnie wprowadzają swoje zielone strategie ze względu na dotyczące ich regulacje prawne. Obie inicjatywy - SBTi i ESRS - są szczególnie ważne dla branż automotive i spożywczej w Polsce, głównie przez powiązanie łańcuchem dostaw z dużymi kontrahentami, którzy wdrażają już zrównoważone strategie rozwoju i wymagają podania m.in. śladu węglowego od swoich dostawców. Sektor spożywczy ma kluczowy wpływ na zasoby naturalne i zdrowie ludzi, stąd wiele firm z branży przystąpiło do działań w zakresie ograniczania swojego wpływu na środowisko. Firmy z branży spożywczej, które przystąpiły do SBTi, zobowiązały się do ustanowienia celów redukcji emisji gazów cieplarnianych opartych na nauce, co pozwala im na dostosowanie swoich działań do celów klimatycznych ONZ. Raportowanie zgodnie z ESRS pozwala firmom na ujawnienie swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w branży spożywczej, co pomaga inwestorom i konsumentom ocenić ich postęp.

Warto również zauważyć, że coraz więcej inwestorów wymaga od przedsiębiorstw raportowania niefinansowego, co oznacza, że działanie na rzecz klimatu i odpowiedzialności społecznej staje się coraz ważniejsze dla sukcesu biznesowego.

Wniosek jest prosty - działanie na rzecz ochrony klimatu i odpowiedzialności społecznej to nie tylko kwestia etyczna, ale również konieczność dla przedsiębiorstw, które chcą funkcjonować zgodnie z najnowszymi trendami i wymaganiami rynku. Inicjatywy takie jak SBTi i ESRS pozwalają na przystosowanie się do tych wymagań i pomagają w realizacji celów klimatycznych.

W Envirly oferujemy zarządzanie śladem węglowym organizacji, co pozwala firmom na lepsze zrozumienie i zarządzanie swoimi emisjami gazów cieplarnianych i jest kluczowe w dostosowaniu się do wymogów SBTi i ESRS.

Zobacz więcej

Chętnie opowiemy więcej o wymogach SBTi i ESRS

Może Cię zainteresować

Ślad Węglowy Organizacji vs Ślad Węglowy Produktu - czym się różnią i dlaczego są ważne w kontekście zrównoważonego rozwoju?
Ślad węglowy
Ślad Węglowy Organizacji vs Ślad Węglowy Produktu

Ślad Węglowy Organizacji i Ślad Węglowy Produktu to dwa wskaźniki pomagające określić wielkość śladu węglowego

Przeczytaj artykuł
ESRS – nowy standard raportowania zrównoważonego rozwoju dla firm
Raportowanie ESG
ESRS – nowy standard raportowania zrównoważonego rozwoju

ESRS to pierwszy zestaw europejskich standardów raportowania ESG, który będzie podlegał nowej dyrektywie CSRD.

Przeczytaj artykuł
Różnice między Środowiskową Analizą Cyklu Życia Produktu (LCA) a Śladem Węglowym Organizacji: Metodologia i Zastosowanie
Ślad węglowy
Analiza Cyklu Życia Produktu a Ślad Węglowy Organizacji

LCA i Ślad Węglowy Organizacji pozwalają firmom na kompleksowe podejście do zoptymalizowanej działalności

Przeczytaj artykuł

Warto podkreślić, że SBTi i ESRS to nie tylko kwestie dotyczące dużych przedsiębiorstw. MŚP również mogą i powinny brać udział w tych inicjatywach. Dzięki temu będą mogły przyczyniać się do ochrony klimatu i działać odpowiedzialnie wobec środowiska, a także pozytywnie wpływać na swój wizerunek i relacje z klientami oraz inwestorami.Najważniejsza dla małych dostawców jest jednak relacja z dużymi przedsiębiorstwami, które obecnie intensywnie wprowadzają swoje zielone strategie ze względu na dotyczące ich regulacje prawne. Obie inicjatywy - SBTi i ESRS - są szczególnie ważne dla branż automotive i spożywczej w Polsce, głównie przez powiązanie łańcuchem dostaw z dużymi kontrahentami, którzy wdrażają już zrównoważone strategie rozwoju i wymagają podania m.in. śladu węglowego od swoich dostawców. Sektor spożywczy ma kluczowy wpływ na zasoby naturalne i zdrowie ludzi, stąd wiele firm z branży przystąpiło do działań w zakresie ograniczania swojego wpływu na środowisko. Firmy z branży spożywczej, które przystąpiły do SBTi, zobowiązały się do ustanowienia celów redukcji emisji gazów cieplarnianych opartych na nauce, co pozwala im na dostosowanie swoich działań do celów klimatycznych ONZ. Raportowanie zgodnie z ESRS pozwala firmom na ujawnienie swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w branży spożywczej, co pomaga inwestorom i konsumentom ocenić ich postęp.