Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju - co przyniesie dyrektywa CSRD?

Dyrektywa CSRD wprowadza nowe obowiązki raportowania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw w zakresie ESG. Poznaj szczegóły nowej dyrektywy CSRD, harmonogram wdrażania oraz jej wpływ na obowiązki przedsiębiorstw i sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Spis treści

01. Czym jest dyrektywa CSRD i kogo obowiązuje

02. Zakres dyrektywy CSRD

03. Konsekwencje i korzyści dla firm

Czym jest dyrektywa CSRD i kogo obowiązuje

W ciągu ostatnich kilku lat, świadomość i znaczenie czynników ESG (Environmental, Social, and Governance) czyli raportowania niefinansowego w biznesie znacznie wzrosło. Wraz z tym wzrostem, regulacje rządowe również zaczynają zwracać większą uwagę na kwestie związane z ESG. Jednym z najnowszych przykładów jest Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), którą Unia Europejska wprowadza w życie.

Dyrektywa CSRD jest następcą obecnej dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive), która wymaga od firm o określonej wielkości sprawozdawczości ich wpływu na społeczeństwo i środowisko. Jednakże, dyrektywa CSRD zwiększa zakres i dokładność wymaganych raportów ESG, a także nakłada obowiązek ich przekazywania na większą liczbę firm.

Od 1 stycznia 2024 roku dyrektywa CSRD będzie dotyczyć firm, które obecnie podlegają dyrektywie NFRD (czyli firmy zatrudniające ponad 500 osób i będące jednostkami zainteresowania publicznego). Oznacza to, że duże jednostki będą musiały zastosować nowe standardy raportowania i przygotować pierwsze raporty zgodnie z nimi w roku 2025 (za rok 2024). Rok później, czyli dla raportów za rok 2025 publikowanych w 2026 roku, obowiązek raportowania informacji o zrównoważonym rozwoju obejmie pozostałe duże spółki, które podlegają dyrektywie CSRD (czyli wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników). Dla raportów za rok 2026 publikowanych w 2027 roku, obowiązek ten obejmie ostatnią grupę, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, zatrudniające powyżej 10 pracowników.

Zakres dyrektywy CSRD

Nowe obowiązki dotyczące CSRD będą obejmować ujawnianie bardziej szczegółowych informacji w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju, w tym kluczowych wskaźników wyznaczonych przez UE. Będzie to obejmować informacje na temat emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej, zarządzania odpadami, zatrudnienia, dywersyfikacji, praw człowieka, zarządzania ryzykiem i wielu innych czynników ESG.

Ponadto, nowa dyrektywa będzie miała znacznie szerszy zasięg niż dyrektywa NFRD, obejmując wiele podmiotów, które wcześniej nie były zobowiązane do publikowania raportów ESG. W szczególności, będzie to dotyczyć firm, które przekraczają wspomniane wcześnej kryteria dotyczące liczby pracowników, aktywów i obrotów.

Wprowadzenie dyrektywy CSRD ma na celu zwiększenie przejrzystości i spójności raportowania ESG w całej Unii Europejskiej, co z kolei ma na celu ułatwienie porównywania wyników między różnymi firmami i sektorami. Celem jest również stworzenie bardziej spójnych i wiarygodnych informacji dla inwestorów, którzy coraz częściej wykorzystują czynniki ESG jako kluczowe narzędzie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Dane, mają być publikowane zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, znane jako ESRS (ang. European sustainability reporting standards). Jednocześnie, dla małych i średnich spółek notowanych na giełdzie, przygotowany zostanie dedykowany im, uproszczony standard.

Konsekwencje i korzyści dla firm

Wprowadzenie CSRD będzie miało duże konsekwencje dla przedsiębiorstw w Europie, ponieważ będą musiały podjąć kroki w celu poprawy jakości swojego raportowania ESG. Konsekwencje te obejmują zmiany w sposobie zbierania i analizowania danych, a także w procesie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju. Nowe wymagania unijnej dyrektywy mogą być również wyzwaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, które będą musiały dostosować swoje procesy raportowania ESG do nowych wymogów.

Jednakże wprowadzenie CSRD może również przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstw, takich jak zwiększenie zaufania inwestorów i klientów oraz poprawa wizerunku firmy. Wymogi CSRD mogą również pomóc przedsiębiorstwom w identyfikowaniu obszarów, w których istnieją zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju i w opracowaniu planów działań na rzecz ich poprawy.

Wnioski dotyczące wprowadzenia CSRD są jasne: przedsiębiorstwa powinny zacząć przygotowywać się do wdrożenia nowych przepisów już teraz. Zapewnienie jakości i ilości informacji o wpływie przedsiębiorstw na środowisko i społeczność będzie korzystne dla inwestorów, klientów i przedsiębiorstw. Wprowadzenie CSRD jest kolejnym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej i etycznej gospodarki, a przedsiębiorstwa, które są gotowe na te zmiany, będą o krok przed konkurencją.

Zobacz więcej

Chętnie opowiemy więcej o dyrektywie CSRD

Może Cię zainteresować

SBTi i ESRS - działaj zanim będzie za późno
Raportowanie ESG
Raportowanie SBTi i ESRS - działaj zanim będzie za późno

ESG (Environmental, Social, Governance) staje się coraz bardziej popularne wśród polskich przedsiębiorstw.

Przeczytaj artykuł
Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju - co przyniesie dyrektywa CSRD?
Raportowanie ESG
Dyrektywa CSRD - raportowanie zrównoważonego rozwoju

Dyrektywa CSRD wprowadza nowe obowiązki raportowania dotyczące zrównoważonego rozwoju dla firm w zakresie ESG.

Przeczytaj artykuł
Fundusze ASI: Obowiązki informacyjne dotyczące Zrównoważonego Rozwoju i rozporządzenia SFDR
Raportowanie ESG
Fundusze ASI: Obowiązki informacyjne dotyczące ESG i SFDR

Alternatywne spółki inwestycyjne (fundusze ASI) będą zobligowane do ujawniania informacji odnośnie ESG.

Przeczytaj artykuł

Nowa dyrektywa będzie miała znacznie szerszy zasięg niż dyrektywa NFRD, obejmując wiele podmiotów, które wcześniej nie były zobowiązane do publikowania raportów ESG. W szczególności, będzie to dotyczyć firm, które przekraczają wspomniane wcześnej kryteria dotyczące liczby pracowników, aktywów i obrotów.‍Wprowadzenie dyrektywy CSRD ma na celu zwiększenie przejrzystości i spójności raportowania ESG w całej Unii Europejskiej, co z kolei ma na celu ułatwienie porównywania wyników między różnymi firmami i sektorami. Celem jest również stworzenie bardziej spójnych i wiarygodnych informacji dla inwestorów, którzy coraz częściej wykorzystują czynniki ESG jako kluczowe narzędzie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.‍