Współpraca Envirly z Bankiem BNP Paribas: Skuteczne zarządzanie śladem węglowym dla zrównoważonej przyszłości

Bank BNP Paribas

Bank BNP Paribas to renomowana instytucja finansowa, która odgrywa kluczową rolę w sektorze bankowym zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Jako Bank zmieniającego się świata, zorientowany na zrównoważony rozwój, od lat angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska i promocji odpowiedzialnego biznesu.

Rok powstania firmy
2000
Raportowany rok
Liczba pracowników
8000+
Całkowita emisja w t CO2eq

Zakresy raportowania

Zakres 1 - Emisje bezpośrednie
Zakres 2 - Elektryczność
Zakres 3 - Dojazdy i podróże pracowników
Zakres 3 - Odpady
Zakres 3 - Aktywa dzierżawione
Zakres 3 - Zakupione towary i usługi

Analiza wyników

Spis treści

01. Wyzwanie

02. Rozwiązanie

03. Wdrożenie

04. Korzyści

05. Wyniki

06. Podsumowanie

Wyzwanie

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na bardziej zrównoważone rozwiązania, Bank BNP Paribas zidentyfikował potrzebę wspierania swoich Klientów firmowych w zarządzaniu śladem węglowym. Było to szczególnie istotne w kontekście wdrażania unijnej dyrektywy CSRD, która wymagała od przedsiębiorstw mierzenia i uwzględniania śladu węglowego w swoich sprawozdaniach rocznych.

Rozwiązanie

Bank BNP Paribas nawiązał współpracę z firmą Envirly, polskim dostawcą zaawansowanego narzędzia do zarządzania śladem węglowym i zrównoważonym rozwojem. Envirly oferowało kompleksowe rozwiązanie, które umożliwiało bankowi i jego Klientom mierzenie emisyjności, raportowanie oraz podejmowanie bardziej ekologicznych decyzji. Envirly dostarczyło bankowi kompleksową platformę, umożliwiającą Klientom korzystanie z bezpłatnych narzędzi pomiarowych, raportowych i zarządczych w celu skutecznego redukowania emisji gazów cieplarnianych.

Wdrożenie

Dzięki współpracy z Envirly, Bank BNP Paribas mógł zapewnić swoim Klientom dostęp do innowacyjnego systemu raportowego. Platforma Envirly pozwoliła przedsiębiorstwom na mierzenie swojego śladu węglowego zgodnie z międzynarodowymi standardami i normami. Dodatkowo, Klientom udostępniono narzędzia do generowania merytorycznych raportów zrównoważonego rozwoju, co umożliwiło przedstawienie efektów działań w formie wykresów, infografik i innych graficznych prezentacji.

Korzyści

1. Darmowe narzędzie: Klienci firmowi Banku BNP Paribas mieli możliwość korzystania z narzędzia Envirly bezpłatnie. To przyniosło znaczną wartość dodaną, umożliwiając Klientom banku prowadzenie skutecznej analizy emisyjności i podejmowanie zrównoważonych działań.

2. Zgodność z regulacjami: Envirly zapewniało raportowanie emisji zgodnie z międzynarodowymi standardami i normami, a także spełnienie wymogów unijnej dyrektywy CSRD. Dzięki temu Bank BNP Paribas i jego Klienci byli przygotowani na przyszłe wymagania regulacyjne.

3. Optymalizacja kosztów: Envirly pomagało Klientom banku w identyfikacji obszarów o wysokim śladzie węglowym oraz proponował działania mające na celu redukcję emisji. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogły osiągać większą efektywność kosztową poprzez optymalizację swoich procesów.

4. Wiarygodne dane: Envirly zapewniało Bankowi BNP Paribas niezawodne dane oparte na solidnych metodologiach i procesach kontroli jakości. To umożliwiało Klientom podejmowanie informowanych decyzji na podstawie rzetelnych informacji i przyczyniało się do pozytywnej zmiany w ich operacjach.

 

Wyniki

Wprowadzenie rozwiązań Envirly umożliwiło Klientom Banku BNP Paribas skuteczne zarządzanie ich śladem węglowym. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą podejmować bardziej zrównoważone decyzje, redukować emisje gazów cieplarnianych oraz będą w stanie w prosty sposób spełniać wymogi raportowe związane z CSRD. Wykorzystanie platformy Envirly przyczyniło się również do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej Klientów Banku BNP Paribas poprzez promocję zrównoważonego rozwoju i świadomego biznesu. Współpraca zaowocowała również zwiększeniem zainteresowania kredytami inwestycyjnymi oferowanymi przez bank, co potwierdzają rozmowy z Klientami.

Podsumowanie

Współpraca Banku BNP Paribas z Envirly stanowi doskonały przykład synergii pomiędzy sektorem finansowym a rozwiązaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Dzięki Envirly, bank był w stanie wesprzeć swoich Klientów w spełnianiu wymogów regulacyjnych, redukowaniu emisji i osiąganiu pozytywnych rezultatów zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych. Wdrażając rozwiązania Envirly, wykazał swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i promocję odpowiedzialnego biznesu, stanowiąc wzór dla innych instytucji finansowych.

Dołącz do Banku BNP Paribas i Envirly w budowaniu zrównoważonej przyszłości już dziś!

Dołącz do ponad 200 firm, które działają na rzecz klimatu
Umów spotkanie
Daniel Bury
Carbon Management Consultant

Może Cię zainteresować

PR i Marketing

NBS Communications

NBS Communications zobowiązało się do zarządzania swoim śladem węglowym i minimalizacji wpływu na środowisko.

Poznaj historię >
Bankowość

PFR i KAPE

Envirly jako praktyczne narzędzie dla uczestników warsztatów PFR i KAPE z liczenia śladu węglowego organizacji

Poznaj historię >
Bankowość

Bank BNP Paribas

Współpraca Envirly z Bankiem BNP Paribas: Skuteczne zarządzanie śladem węglowym dla zrównoważonej przyszłości.

Poznaj historię >

Współpraca Banku BNP Paribas z Envirly stanowi doskonały przykład synergii pomiędzy sektorem finansowym a rozwiązaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Dzięki Envirly, bank był w stanie wesprzeć swoich Klientów w spełnianiu wymogów regulacyjnych, redukowaniu emisji i osiąganiu pozytywnych rezultatów zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych.