Współpraca Envirly z Bankiem BNP Paribas: Skuteczne zarządzanie śladem węglowym dla zrównoważonej przyszłości

Bank BNP Paribas

Bank BNP Paribas to renomowana instytucja finansowa, która odgrywa kluczową rolę w sektorze bankowym zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Jako Bank zmieniającego się świata, zorientowany na zrównoważony rozwój, od lat angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska i promocji odpowiedzialnego biznesu.

Rok powstania firmy
2000
Raportowany rok
Liczba pracowników
8000+
Całkowita emisja w t CO2eq

Zakresy raportowania

Zakres 1 - Emisje bezpośrednie
Zakres 2 - Elektryczność
Zakres 3 - Dojazdy i podróże pracowników
Zakres 3 - Odpady
Zakres 3 - Aktywa dzierżawione
Zakres 3 - Zakupione towary i usługi

Analiza wyników

Spis treści

01. Wyzwanie

02. Rozwiązanie

03. Wdrożenie

04. Korzyści

05. Wyniki

06. Podsumowanie

Wyzwanie

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na bardziej zrównoważone rozwiązania, Bank BNP Paribas zidentyfikował potrzebę wspierania swoich Klientów firmowych w zarządzaniu śladem węglowym. Było to szczególnie istotne w kontekście wdrażania unijnej dyrektywy CSRD, która wymagała od przedsiębiorstw mierzenia i uwzględniania śladu węglowego w swoich sprawozdaniach rocznych.

Rozwiązanie

Bank BNP Paribas nawiązał współpracę z firmą Envirly, polskim dostawcą zaawansowanego narzędzia do zarządzania śladem węglowym i zrównoważonym rozwojem. Envirly oferowało kompleksowe rozwiązanie, które umożliwiało bankowi i jego Klientom mierzenie emisyjności, raportowanie oraz podejmowanie bardziej ekologicznych decyzji. Envirly dostarczyło bankowi kompleksową platformę, umożliwiającą Klientom korzystanie z bezpłatnych narzędzi pomiarowych, raportowych i zarządczych w celu skutecznego redukowania emisji gazów cieplarnianych.

Wdrożenie

Dzięki współpracy z Envirly, Bank BNP Paribas mógł zapewnić swoim Klientom dostęp do innowacyjnego systemu raportowego. Platforma Envirly pozwoliła przedsiębiorstwom na mierzenie swojego śladu węglowego zgodnie z międzynarodowymi standardami i normami. Dodatkowo, Klientom udostępniono narzędzia do generowania merytorycznych raportów zrównoważonego rozwoju, co umożliwiło przedstawienie efektów działań w formie wykresów, infografik i innych graficznych prezentacji.

Korzyści

1. Darmowe narzędzie: Klienci firmowi Banku BNP Paribas mieli możliwość korzystania z narzędzia Envirly bezpłatnie. To przyniosło znaczną wartość dodaną, umożliwiając Klientom banku prowadzenie skutecznej analizy emisyjności i podejmowanie zrównoważonych działań.

2. Zgodność z regulacjami: Envirly zapewniało raportowanie emisji zgodnie z międzynarodowymi standardami i normami, a także spełnienie wymogów unijnej dyrektywy CSRD. Dzięki temu Bank BNP Paribas i jego Klienci byli przygotowani na przyszłe wymagania regulacyjne.

3. Optymalizacja kosztów: Envirly pomagało Klientom banku w identyfikacji obszarów o wysokim śladzie węglowym oraz proponował działania mające na celu redukcję emisji. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogły osiągać większą efektywność kosztową poprzez optymalizację swoich procesów.

4. Wiarygodne dane: Envirly zapewniało Bankowi BNP Paribas niezawodne dane oparte na solidnych metodologiach i procesach kontroli jakości. To umożliwiało Klientom podejmowanie informowanych decyzji na podstawie rzetelnych informacji i przyczyniało się do pozytywnej zmiany w ich operacjach.

 

Wyniki

Wprowadzenie rozwiązań Envirly umożliwiło Klientom Banku BNP Paribas skuteczne zarządzanie ich śladem węglowym. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą podejmować bardziej zrównoważone decyzje, redukować emisje gazów cieplarnianych oraz będą w stanie w prosty sposób spełniać wymogi raportowe związane z CSRD. Wykorzystanie platformy Envirly przyczyniło się również do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej Klientów Banku BNP Paribas poprzez promocję zrównoważonego rozwoju i świadomego biznesu. Współpraca zaowocowała również zwiększeniem zainteresowania kredytami inwestycyjnymi oferowanymi przez bank, co potwierdzają rozmowy z Klientami.

Podsumowanie

Współpraca Banku BNP Paribas z Envirly stanowi doskonały przykład synergii pomiędzy sektorem finansowym a rozwiązaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Dzięki Envirly, bank był w stanie wesprzeć swoich Klientów w spełnianiu wymogów regulacyjnych, redukowaniu emisji i osiąganiu pozytywnych rezultatów zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych. Wdrażając rozwiązania Envirly, wykazał swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i promocję odpowiedzialnego biznesu, stanowiąc wzór dla innych instytucji finansowych.

Dołącz do Banku BNP Paribas i Envirly w budowaniu zrównoważonej przyszłości już dziś!

Dołącz do ponad 200 firm, które działają na rzecz klimatu
Umów spotkanie
Daniel Bury
Carbon Management Consultant

Może Cię zainteresować

Bankowość

Bank BNP Paribas

Współpraca Envirly z Bankiem BNP Paribas: Skuteczne zarządzanie śladem węglowym dla zrównoważonej przyszłości.

Poznaj historię >
Bankowość

PKO Bank Polski

PKO BP i Envirly innowacyjnie wspierają klientów, łącząc finanse z ESG, odpowiadając na wyzwania klimatyczne.

Poznaj historię >
Usługi prawne

Kancelaria Maruszkin

Kancelaria Maruszkin postanowiła zarządzać swoim śladem węglowym i dążyć do neutralności klimatycznej.

Poznaj historię >

Współpraca Banku BNP Paribas z Envirly stanowi doskonały przykład synergii pomiędzy sektorem finansowym a rozwiązaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Dzięki Envirly, bank był w stanie wesprzeć swoich Klientów w spełnianiu wymogów regulacyjnych, redukowaniu emisji i osiąganiu pozytywnych rezultatów zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych.