BlueSoft - Wspieranie Zrównoważonego Rozwoju poprzez Kompleksowe Obliczenia Śladu Węglowego

BlueSoft

BlueSoft to dostawca rozwiązań informatycznych liczącym ponad 1000 światowej klasy specjalistów. Firma wspólnie z 12 innymi przedsiębiorstwami tworzy Grupę Orange Polska. BlueSoft dostarcza oprogramowanie dla największych firm w Europie i na świecie. Firma posiada główną siedzibę w Polsce oraz biura w USA i Wielkiej Brytanii.

Rok powstania firmy
2002
Raportowany rok
2022
Liczba pracowników
250+
Całkowita emisja w t CO2eq

Zakresy raportowania

Zakres 1 - Emisje bezpośrednie
Zakres 2 - Elektryczność
Zakres 3

Analiza wyników

Spis treści

01. Wprowadzenie

02. Wyzwania

03. Rozwiązanie

04. Główne wykorzystane funkcje

05. Wyniki

06. Podsumowanie

Wprowadzenie

Firma BlueSoft podjęła krok w kierunku zrównoważonego rozwoju poprzez współpracę z Envirly, platformą do zarządzania zrównoważonym rozwojem. Dążąc do pomiaru i ograniczenia swojego wpływu na środowisko, BlueSoft nawiązał współpracę z Envirly w celu precyzyjnego obliczenia swojego śladu węglowego we wszystkich trzech zakresach.

 

Wyzwania

Wyzwaniem firmy BlueSoft była agregacja danych i uzyskanie specjalistycznej know-how w zakresie estymacji śladu węglowego, w tym faktorów emisyjności.

Firma potrzebowała narzędzia, które w łatwy i szybki sposób pozwoli na spełnienie oczekiwań swoich partnerów i umożliwi dogłębne rozpoznanie emisji bezpośrednich (Zakres 1), emisji pośrednich związanych z zużyciem energii (Zakres 2) oraz emisji pośrednich związanych z łańcuchem dostaw (Zakres 3). Kompleksowość takiej analizy wymagała rozwiązania technologicznego w formie platformy Envirly.

  

Rozwiązanie

Dzięki wykorzystaniu platformy Envirly, BlueSoft uzyskał narzędzie do zbierania i wprowadzania danych dotyczących zużycia energii, procesów oraz działalności łańcucha wartości. Firma mogła wykorzystać narzędzie do estymacji swojego śladu węglowego bez specjalistycznej wiedzy za pomocą intuicyjnych formularzy. Korzystając z międzynarodowo uznanych standardów i metodyk, takich jak GHG Protocol, Envirly umożliwiło kompleksowe obliczenia śladu węglowego dla BlueSoft.

 

Główne wykorzystane funkcje

-      czynniki emisyjności śladu węglowego

-      analityka danych środowiskowych

-      intuicyjność platformy i prostota wypełniania danych

 

Wyniki

Firma BlueSoft spełniła oczekiwania kontrahentów, którzy wymagali danych o emisyjności firmy we wszystkich trzech Zakresach. Wyposażony w wiedzę i narzędzia, BlueSoft uzyskał cenne spojrzenie na swoje oddziaływanie na środowisko oraz zidentyfikował obszary do redukcji emisji. To zrozumienie pozwoliło skutecznie dostosować inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem.

 

Podsumowanie

Envirly wsparło firmę BlueSoft w spełnieniu oczekiwań kontrahentów. Dzięki pomiarom i wnioskom z analizy danych, BlueSoft zyskało większą świadomość do podejmowania decyzji w celu redukcji swojego śladu węglowego. Ta współpraca pokazuje, jak technologiczne rozwiązania w połączeniu z wiedzą mogą napędzać praktyki zrównoważone i inspirująco wpływać na zmiany.

 

Dołącz do ponad 200 firm, które działają na rzecz klimatu
Umów spotkanie
Daniel Bury
Carbon Management Consultant

Może Cię zainteresować

Bankowość

PKO Bank Polski

PKO BP i Envirly innowacyjnie wspierają klientów, łącząc finanse z ESG, odpowiadając na wyzwania klimatyczne.

Poznaj historię >
PR i Marketing

NBS Communications

NBS Communications zobowiązało się do zarządzania swoim śladem węglowym i minimalizacji wpływu na środowisko.

Poznaj historię >
Usługi prawne

Kancelaria Maruszkin

Kancelaria Maruszkin postanowiła zarządzać swoim śladem węglowym i dążyć do neutralności klimatycznej.

Poznaj historię >

Envirly wsparło firmę BlueSoft w spełnieniu oczekiwań kontrahentów. Dzięki pomiarom i wnioskom z analizy danych, BlueSoft zyskało większą świadomość do podejmowania decyzji w celu redukcji swojego śladu węglowego. Ta współpraca pokazuje, jak technologiczne rozwiązania w połączeniu z wiedzą mogą napędzać praktyki zrównoważone i inspirująco wpływać na zmiany.