ESG, czyli raportowanie niefinansowe jako kluczowy element konkurencyjności firm

Obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw od 2024 roku. Dlaczego raportowanie ESG to kluczowy standard dla konkurencyjności firm?

Spis treści

01. ESG i konkurencyjność na rynku

02. Ochrona środowiska - oszczędność i lojalność klientów

03. Dyrektywa CSRD

ESG i konkurencyjność na rynku

ESG (ang. environmental, social and governance), czyli społeczna, środowiskowa i zarządcza odpowiedzialność biznesu, to dzisiaj jedno z kluczowych zagadnień, które determinują konkurencyjność firm na rynku. Wiele badań pokazuje, że firmy, które podejmują aktywności z zakresu raportowania niefinansowego ESG, osiągają lepsze wyniki finansowe i cieszą się większym uznaniem ze strony klientów i inwestorów.

Budowanie konkurencyjności dzięki działaniom ESG to przede wszystkim proces, który wymaga wdrożenia szeregu działań w każdej dziedzinie biznesu. Firmy powinny się skupić na podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji w zakresie społecznym, ochronie środowiska i zarządzaniu ryzykiem.W dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, firmy powinny skupić się na tworzeniu dobrych warunków pracy, zwiększaniu różnorodności i równości w miejscu pracy oraz angażowaniu się w działania społeczne. Wszystkie te aspekty mogą wpłynąć na postrzeganie firmy przez klientów oraz pracowników, co z kolei wpłynie na poziom zadowolenia i motywacji wśród pracowników oraz poprawę wizerunku firmy.

Ochrona środowiska - oszczędność i lojalność klientów

Ochrona środowiska to kolejny ważny aspekt raportu ESG, który ma istotny wpływ na wizerunek firmy i wyniki finansowe. Wdrażanie działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych, zwiększających efektywność energetyczną, redukujących odpady czy też ograniczających zużycie wody, to tylko niektóre z przykładów działań proekologicznych. Firmy, które podejmują tego typu inicjatywy, zyskują uznanie wśród klientów i inwestorów, co przekłada się na ich wyniki finansowe.

W dziedzinie zarządzania ryzykiem, ESG może pomóc firmom w minimalizowaniu kosztów związanych z potencjalnymi ryzykami związanymi z działalnością biznesową. Przykładem może być zapobieganie skandalom etycznym czy unikanie ryzyk związanymi z praktykami korupcyjnymi. Firmy, które podejmują działania w zakresie ESG, zwiększają swoją zdolność do minimalizowania takich ryzyk, co może przyczynić się do poprawy wyników finansowych.

Oprócz pozytywnego wpływu na wizerunek firmy, ESG może również przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku. Działania związane z ESG mogą generować oszczędności dla firmy, poprawić efektywność procesów biznesowych oraz zwiększyć lojalność klientów i pracowników.

Przykładowo, inwestycje w energię odnawialną i zrównoważony transport mogą pomóc firmie zmniejszyć koszty związane z emisją gazów cieplarnianych, a także poprawić efektywność i elastyczność operacyjną poprzez wykorzystanie bardziej zrównoważonych źródeł energii i transportu. Ponadto, firmy, które skupiają się na społecznych aspektach ESG, takich jak bezpieczeństwo pracy i szkolenia pracowników, mogą osiągnąć wyższy poziom zaangażowania i lojalności pracowników, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe.

Przedsiębiorstwa, które prowadzą raportowanie ESG, mogą również zyskać przewagę konkurencyjną na rynku poprzez dostarczanie klientom i interesariuszom bardziej kompleksowych i rzetelnych informacji na temat swoich działań. Zwiększają tym samym swoją wiarygodność i przejrzystość w oczach inwestorów, klientów i społeczeństwa, co może przyczynić się do lepszego wyniku finansowego.

Dyrektywa CSRD

Poza zaletami, jakie niesie raportowanie ESG, należy pamiętać o nadchodzącej dyrektywie CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive), która zobowiąże firmy o określonych warunkach, do raportowania niefinansowego już od 2024 r. Spółki będą musiały w raporcie finansowym przedstawić informacje na temat zrównoważonego rozwoju, ładu korporacyjnego oraz standardów w zakresie środowiskowym, społecznym i rządzeniu. Wdrożenie obowiązku raportowania ESG wpłynie na ryzyko i reputację podmiotów oraz zwiększy ich świadomość w zakresie zrównoważonego rozwoju. Odpowiedni raportowanie ESG pozwoli na poprawę środowiskowego śladu węglowego przedsiębiorstwa i zwiększenie zaangażowania interesariuszy w łańcuchu wartości. Dlatego warto już teraz zainteresować się raportowaniem ESG i przygotować się do wdrożenia standardów CSRD.

Podsumowując, działania związane z ESG mogą przynieść korzyści nie tylko dla środowiska i społeczeństwa, ale także dla samej firmy. Budowanie konkurencyjności dzięki ESG wymaga jednak długofalowego podejścia i zaangażowania zarządu oraz całej organizacji. Firma, która podejmuje proaktywne działania związane z ESG, może zyskać przewagę konkurencyjną na rynku oraz przyczynić się do budowania lepszego i bardziej zrównoważonego przyszłego biznesu.

Zobacz więcej

Chętnie opowiemy więcej o raportowaniu ESG

Może Cię zainteresować

ESRS – nowy standard raportowania zrównoważonego rozwoju dla firm
Raportowanie ESG
ESRS – nowy standard raportowania zrównoważonego rozwoju

ESRS to pierwszy zestaw europejskich standardów raportowania ESG, który będzie podlegał nowej dyrektywie CSRD.

Przeczytaj artykuł
Różnice między Środowiskową Analizą Cyklu Życia Produktu (LCA) a Śladem Węglowym Organizacji: Metodologia i Zastosowanie
Ślad węglowy
Analiza Cyklu Życia Produktu a Ślad Węglowy Organizacji

LCA i Ślad Węglowy Organizacji pozwalają firmom na kompleksowe podejście do zoptymalizowanej działalności

Przeczytaj artykuł
Jak przeprowadzić analizę podwójnej istotności pod raportowanie ESG zgodne z Dyrektywą CSRD?
Raportowanie ESG
Analiza Podwójnej Istotności pod raportowanie ESG

Analiza Podwójnej Istotności to zasada znajdująca kluczowe kwestie zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstwa

Przeczytaj artykuł

Oprócz pozytywnego wpływu na wizerunek firmy, ESG może również przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku. Działania związane z ESG mogą generować oszczędności dla firmy, poprawić efektywność procesów biznesowych oraz zwiększyć lojalność klientów i pracowników.‍Przykładowo, inwestycje w energię odnawialną i zrównoważony transport mogą pomóc firmie zmniejszyć koszty związane z emisją gazów cieplarnianych, a także poprawić efektywność i elastyczność operacyjną poprzez wykorzystanie bardziej zrównoważonych źródeł energii i transportu. Ponadto, firmy, które skupiają się na społecznych aspektach ESG, takich jak bezpieczeństwo pracy i szkolenia pracowników, mogą osiągnąć wyższy poziom zaangażowania i lojalności pracowników, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe.